Tilastot

Tilastot-etusivu
THL tuottaa sosiaali- ja terveysalan tilastoja päätöksenteon, kehittämisen ja tutkimuksen tueksi. THL vastaa tilastoviranomaisena tilasto- ja rekisteritietovarantojen ylläpidosta ja kehitystyöstä.

Tilastot aiheittain

Kuvituskuva
THL:n tilasto- ja rekisterituotanto tarjoaa laajasti tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon eri aihealueilta.

Tietokantaraportit

Kuvituskuva

Tietokantaraportit mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun tilasto- ja rekisteriaineistoista.

Avoin data

Tilastot-nosto
THL:n edistää sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen laaja-alaista käyttöä ja tarjoaa tietoa avoimessa muodossa. 

Väestötutkimukset

Tilastot-nosto
Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa laadittuja tilastotietoja otosaineistoista ja valmiista tilastoaineistoista.

Tilastojulkaisuja

Avohilmo-oppaan kansi
Avohilmo - Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2017 - Määrittelyt ja ohjeistus.
Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirjan kansi
Keskeisiä tilastotietoja hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä.

Tilastojen raportointipalvelut

Sotkanet.fi
Väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.

Hyvinvointikompassi
THL:n avainindikaattorit koottuna.

Terveytemme
Tilastotietoja väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin.

TEAviisari
Palvelusta saa tietoja kunnan toiminnasta kuntalaisten terveyden edistämisessä.

Tietokantaraportit
Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat rekisteriaineistoista.

Suomen virallinen tilasto (SVT)

SVT-logo
SVT-kriteerien mukaisia tilastoja yhteiskunnan kehityksestä ja tilasta eri tiedontuottajilta.