Kuvituskuva
Kesäterveys-sivusto

Turvaa liikuntaan, liikenteeseen ja leikkiin

Kesäterveys-sivusto antaa vinkkejä, miten vietät turvallisen kesän. Kotiympäristön tapaturmista suuri osa sattuu ruoanlaitossa ja kodin remontti- ja huoltotöissä.
Kuvituskuva
Blogi

Vanhalla on valttikortteja – kelpaisivatko ne verkkopeliksikin?

Matti Mäkelä pohtii THL:n blogissa, miten vanhojen ihmisten elämänkokemusta voisi yhdistää mm. peliteollisuuden kanssa niin, että vanhojen ihmisten pitkä elämä ja sen varrelta kertyneet muistot tulisivat käyttöön.

Aiheitamme

Ympäristöterveys-sivusto
Kuukauden aihe

Ympäristöterveys

Ympäristöterveys-sivusto tarjoaa päättäjille, kunnille ja kansalaisille tietoa keskeisistä ympäristöterveyden riskeistä ja niiden torjuntavaihtoehtojen arvioinnista. Ympäristöön keskittyvän terveystutkimuksen tavoitteena on, että suomalaiset voisivat syödä, juoda ja hengittää, liikkua ympäristössään ja käyttää kulutustuotteita ilman terveysuhkia.

Tuotteitamme

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

Tesso-lehden kansi
Tesso 2/2015 Soten uudistuminen edellyttää toimivia tietojärjestelmiä.
YP-lehden kansi
Yhteiskuntapolitiikka 3/2015 Syrjäytyminen on polku, jonka voi katkaista.

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Innokylä
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja

Palveluja

Koodistopalvelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat

Blogi