Vanha mies pyörätuolissa
Tiedote

Iäkkäät saavat tarvitessaan nopeasti apua, mutta joutuvat olemaan liikaa yksin

Joka kolmas kotihoidon asiakas kertoo joutuvansa olemaan paljon yksin vaikka ei haluaisi. Sen sijaan avunsaantiin luotetaan: yhdeksän kymmenestä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaasta arvioi saavansa nopeasti apua sitä tarvitessaan.
Tupakointi kielletty -merkki
Uutinen

31.5. vietetään maailman tupakatonta päivää

Tiistaina 31.5. on Maailman terveysjärjestön WHO:n vuosittainen tupakaton päivä (World No Tobacco Day). Samalla vietetään Savuton Suomi -päivää, jonka teemana on Kiitos tupakkalaki! Tapahtumia järjestetään ympäri Suomen.
Video

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rahoitusvirrat

Sote-palvelujen rahoitus kerätään useasta lähteestä ja kohdennetaan palveluihin monen eri rahoittajan kautta. Miten rahavirrat kulkevat? Katso video.
Aiheitamme
Toimintakyky-sivuston banneri
Kuukauden aihe

Toimintakyky

Sivustolla on tietoa toimintakyvystä eri väestöryhmillä, toimintakyvyn arvioinnista ja mittaamisesta, ICF-luokituksesta sekä TOIMIA-tietokannasta, jossa on asiantuntijoiden laatimia toimintakykymittareiden arvioita ja suosituksia. Apuvälinekokonaisuuteen on koottu laaja ohjeistus ja oppimateriaali apuvälinepalvelun toteuttamisesta ja ohjaavasta lainsäädännöstä.
Tuotteitamme

Julkaisuja

Kirjan kansi
Yhteispeli koulussa Opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen
Kirjan kansi
Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

Tesso-lehden kansi
Tesso 2/2016 Tesso on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. Uusimassa Tessossa tarkastellaan rahoitusta ja kustannusvaikuttavuutta.
YP-lehden kansi
Yhteiskuntapolitiikka 2/2016 Mitä pienten lasten äidit ajattelevat osa-aikatyöstä? Miksi yksinasuvien määrä kasvaa Suomessa?

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Innokylä
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja
Finelin logo
Fineli Tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta.

Palveluja

Koodistopalvelu THL:n koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat