Blogi

Kuinka löytää uskon itseensä

Osallisuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että ihminen kokee olevansa osa jotakin, kirjoittaa Anna-Maria Isola. ”Hyvinvoinnin ensimmäinen ja ratkaiseva este voi olla, että ihminen kokee yhteiskunnallisen osansa niin mitättömäksi, että siinä samalla usko omaan pystyvyyteen ja tulevaisuuteen katoaa.”
Kuvituskuva
Blogi

Ennaltaehkäisyllä on Suomessa saatu merkittäviä tuloksia

Vaikka ennaltaehkäisyn kustannusvaikuttavuutta on vaikea laskea tarkkaan, on tutkimustietoa sen tuloksista riittävästi. Ennaltaehkäisyssä ei ole kyse ainoastaan esimerkiksi terveydenhuoltomenojen säästöistä, vaan myös esimerkiksi opiskelu- ja työkyvystä.

Aiheitamme

Rokottaminen-sivusto
Kuukauden aihe

Rokottaminen

Sivusto tarjoaa tietoa eri ikä-, väestö- ja riskiryhmien rokotuksista, rokotuskattavuudesta ja rokotusten hyödyistä ja haitoista. Sivustolta saa ohjeita eri rokotustilanteisiin ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivustolla esitellään myös THL:n rokotetutkimusta, joka tuottaa tietoa rokotusten vaikutuksista.

Tuotteitamme

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

Tesso-lehden kansi
Tesso 3/2015 Peruspalveluiden integroinnin työkalut
YP-lehden kansi
Yhteiskuntapolitiikka 5/2015 Ovatko vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyys yhteydessä onnellisuuteen?

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Innokylä
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja

Palveluja

Koodistopalvelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat

Blogi

Syötteen url-osoite on väärin. Anna RSS-syötteen url-osoite asetuksissa.