Potilas sairaalasängyssä
Blogi

Markkinaloikka tuntemattomaan

Hallitus on ottamassa arvaamattoman pitkän loikan tuntemattomaan, kun se on päättänyt yhtiöittää tulevien maakuntien peruspalvelut. Mikään tunnettu yhtiömuoto ei kykene toteuttamaan sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita, epäilee Timo T. Seppälä.
Maisema
Blogi

Tshernobylistä Suomeen kulkeutunutta radioaktiivisuutta pystyttiin tutkimaan tarkasti

30 vuotta sitten Tshernobylin yksi neljästä reaktorista räjähti. Suomen säteilyturvakeskus kertoi TV-uutisissa suomalaisille jo muutama päivä onnettomuuden jälkeen – ensimmäisenä maailmassa – mitä Tshernobylissä oli todella tapahtunut.
Video

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rahoitusvirrat

Sote-palvelujen rahoitus kerätään useasta lähteestä ja kohdennetaan palveluihin monen eri rahoittajan kautta. Miten rahavirrat kulkevat? Katso video.
Aiheitamme
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet -sivuston banneri
Kuukauden aihe

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Sivusto kokoaa yhteen THL:n tuottaman tiedon alkoholista, huumeista, tupakasta ja rahapelihaitoista. Tarjolla on myös tietoa, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä ehkäisevästä päihdetyöstä, päihde- ja rahapelihaittojen hoidosta ja päihdetestauksesta. Haittojen ehkäisy tuottaa enemmän terveyttä ja hyvinvointia ja vähemmän kustannuksia.
Tuotteitamme

Julkaisuja

Kirjan kansi
Yhteispeli koulussa Opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen
Kirjan kansi
Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

Tesso-lehden kansi
Tesso 2/2016 Tesso on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. Uusimassa Tessossa tarkastellaan rahoitusta ja kustannusvaikuttavuutta.
YP-lehden kansi
Yhteiskuntapolitiikka 2/2016 Mitä pienten lasten äidit ajattelevat osa-aikatyöstä? Miksi yksinasuvien määrä kasvaa Suomessa?

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Innokylä
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja
Finelin logo
Fineli Tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta.

Palveluja

Koodistopalvelu THL:n koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat