Kuvituskuva
Lapset, nuoret ja perheet -sivusto

Jokainen on tärkeä

Tunne- ja turvataidot ovat tärkeitä lapsen oman turvallisuuden kannalta. Tärkeää on myös muistuttaa lapsia ja nuoria siitä, että kaverista kannattaa pitää huolta.
Kuvituskuva
Blogi

Tietosuoja yhtenäistyy EU:ssa

Tietosuojan voimakas korostaminen EU:n uudessa tietosuoja-asetuksessa voi haitata tutkimusta ja väestön terveydentilan seurantaa, kirjoittaa Mika Gissler. Yksilön tietosuoja on pitänyt jo nykyisen direktiivin aikana.

Tuotteitamme

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

Tesso-lehden kansi
Tesso 2/2015 Soten uudistuminen edellyttää toimivia tietojärjestelmiä.
YP-lehden kansi
Yhteiskuntapolitiikka 3/2015 Syrjäytyminen on polku, jonka voi katkaista.

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Innokylä
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja

Palveluja

Koodistopalvelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat