Kuvituskuva
Verkkouutinen

Mihin käyttäisit THL:n avointa dataa?

THL haastaa ideanikkarit ja sovelluskehittäjät käyttämään avoimia aineistojaan. Parhaita ideoita palkitaan Slushacksin Ultrahack- ja Open Finland Challenge -haasteissa. Ilmoittaudu ideasi kanssa, tehdään niistä yhdessä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sovelluksia!
Kuvituskuva
Blogi

Euro kasvaa korkoa ennaltaehkäisevissä palveluissa

Lasten, nuorten ja perheiden ennalta ehkäisevistä palveluista säästäminen ei kannata, kirjoittavat Tuovi Hakulinen ja Marke Hietanen-Peltola. Investointi lapsen varhaisiin elinvuosiin tuo parhaimmat tuotot.

Aiheitamme

Kansantaudit-sivusto
Kuukauden aihe

Kansantaudit

Sivusto kokoaa yhteen THL:n tuottaman tiedon suomalaisten yleisimmistä kroonisista sairauksista kuten astmasta ja allergioista, diabeteksesta, muistisairauksista, sydän- ja verisuonitaudeista sekä syövästä. Sivustolta löytyy myös käytännön työkaluja kuten FINRISKI-laskuri, jolla voi testata riskinsä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Tuotteitamme

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

Tesso-lehden kansi
Tesso 3/2015 Peruspalveluiden integroinnin työkalut
YP-lehden kansi
Yhteiskuntapolitiikka 4/2015 Laitoshoito vähenee, syntyykö korvaavia palveluja?

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Innokylä
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja

Palveluja

Koodistopalvelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat

Blogi