TERVE-SOS 2015

Tervetuloa Jyväskylään TERVE-SOS 6.-7.5.2015

Ohjelmassa 17 seminaaria. Aiheina muun muassa sote-palvelujen integraatio, rahoitus, tietojohtaminen, lastensuojelu, nuorten palvelut, kokemusasiantuntijuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kokemuksia sairaalasuunnittelusta, potilaiden kotihoidosta ja toimivista hoitoketjuista Keski-Suomen alueelta. Ilmoittaudu edullisesti maaliskuun loppuun mennessä!
Kuvituskuva
Blogi

Mistä tekijät luvattuihin uusiin työpaikkoihin?

Kevään vaalilupauksiin kuuluu 200 000 uutta työpaikkaa lisää 10 vuodessa. Mika Gissler laskee, että näihin työpaikkoihin ei löydy tekijöitä, jollei maahanmuutto lisäänny.

Aiheitamme

Sukupuolten tasa-arvo -sivusto
Kuukauden aihe

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät asiat, kuten palkkaerot ja perhevapaiden jakaminen, ovat nyt puheenaiheina vaalikentillä. Sukupuolella on merkitystä myös ehdokasasettelussa. Uudella Sukupuolten tasa-arvo -sivustolla on ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa sukupuolten tasa-arvosta. Esittelyssä ovat myös puolueiden tasa-arvotavoitteet vaaleissa.

Tuotteitamme

Julkaisuja

Kirjan kansi
Kehitä ja johda iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä Opas toimintakäytäntöjen implementointiin
Kirjan kansi
Yhdessä innovoimaan ─ osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

YP:n logo
Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen johtava aikakausjulkaisu Suomessa.
Tesson logo
Tesso Tesso kertoo yleistajuisesti sosiaali- ja terveyspolitiikasta, alan työstä, palveluista, ilmiöistä, kehittämisestä ja tutkimuksesta.

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Innokylä
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja

Palveluja

Koodistopalvelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat