Juomatölkkejä
Blogi

Alkoholikeskustelu kuumenee

Keskustelussa alkoholilain uudistuksesta näkyvät vanhat vaikuttamisen keinot, kirjoittaa Erkki Vartiainen: Salaliitto! Tappakaa sanansaattaja! Pysykää puolueettomina! THL:llä on paljon hyviä kokemuksia yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa, suomalaisten terveydeksi ja hyvinvoinniksi.
Jokimaisema Lapissa
Uutinen

Suomen Lappi on puhdas

Suomen Lappi on maineensa veroisesti puhdas, vaikka pieniä määriä ympäristömyrkkyjä löytyy ilmasta, vedestä ja eliöistä. Uudet kemikaalit ja ilmastonmuutos lisäävät kaukokulkeutumisen riskejä.
VIDEO

Safety 2016 -konferenssi lähestyy

Tapaturmat ovat maailmanlaajuisesti merkittävä ongelma. Kansainvälinen tapaturmien ja väkivallan ehkäisyn konferenssi, Safety 2016, pidetään Tampereella 18–21.9.2016.
Tuotteitamme

Julkaisuja

Kirjan kansi
Suomi nuorten kasvuympäristönä 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista
Kirjan kansi
Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi Valinnanvapauden muotoutuminen sote-palveluissa

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

Tesso-lehden kansi
Tesso 2/2016 Tesso on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. Uusimassa Tessossa tarkastellaan rahoitusta ja kustannusvaikuttavuutta.
YP-lehden kansi
Yhteiskuntapolitiikka 3/2016 Aiheina mm. perheestä erossaolon yhteydet maahanmuuttajien hyvinvointiin, luottamus eläketurvaan ja perustulokokeilun onnistumisen edellytykset Suomessa.

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Innokylä
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja
Finelin logo
Fineli Tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta.

Palveluja

Koodistopalvelu THL:n koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat