Specialiserad sjukvård

Statistik om ämnet

Höft- och knäproteser

Antalet primär- och reoperationer efter sjukhustyp, komplikationer som anknyter till ingreppen och insatta protestyper.

OECD:s kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården i Finland

Statistiken innehåller värden för de kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården av OECD:s sakkunniggrupp för kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården. Statistiken innehåller data från olika länder vilka publicerats i OECD:s statistik och granskas i förhållande till data från Finland. Ändringar i ett tidsperspektiv har lagts till för indikatorvärdena i data från Finland. Därtill presenteras finländsk indikatordata som lämpar sig för regional granskning och inte publiceras annanstans enligt sjukvårdsdistrikt.

Sjukhusens produktivitet (benchmarking)

Jämförelsedatan innehåller produktivitetstal, nyckeltal som visar den regionala användningen av och kostnaderna för specialiserad sjukvård och vissa andra nyckeltal som beskriver sjukhusens verksamhet.

Specialiserad psykiatrisk sjukvård

Antalet vårdperioder, vårddygn och besök inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. Uppgifterna granskas efter serviceproducent och region och i relation till befolkningen. Uppgifter om psykiatrisk slutenvård, bland annat läkemedelsbehandlingar och tvångsåtgärder.

Specialiserad somatisk sjukvård

Öppenvårdsbesök och vårdperioder inom de somatiska specialiteterna. Servicevolymen och antalet klienter inom öppenvården och vården på vårdavdelningar granskas efter serviceproducent och region bland annat i enlighet med diagnosklassifikationen (ICD-10).

Tandimplantat

Uppgifter om operationer av tandimplantat och insatta tandimplantat inom den offentliga och privata sektorn.

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården

Tiden för behandlingen av remisser och väntetiderna till vård efter region, serviceproducent och specialitet. Uppgifterna samlas in tre gånger per år.

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi

På vår webbplats

Databasrapporter (på finska)
Databasrapporterna, dvs. sammanfattningar och kuber, ger användaren möjlighet att själv välja ut material ur registren.

Projektet PERFECT (på finska)
Information om hur vårdkedjorna fungerar, hur effektiva de är och om deras kostnader.