Grönsaker
Sommarhälsa

Undvik matförgiftning i sommar

Många grillar och tillreder mat utomhus på sommaren. Genom några simpla anvisningar är det lätt att undvika matförgiftning. En stor del av tarmbakterierna får finländarna på utlandsresor.
Två pojkar
Pressmeddelande

Mental- och missbrukarvård ska tryggas för alla studerande

I studerandehälsovårdens mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete behövs mer kompetens, metoder för tidigt ingripande och riktade behandlingsmetoder för de vanligaste störningarna.
Video

19 skyddshem öppna dygnet runt

Animationen om Elina och hennes familj presenterar finska skyddshemstjänster som är avsedda för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. Vad får man för hjälp på ett skyddshem?
Våra teman
Infektionssjukdomar-sidans banner
Månadens tema

Infektionssjukdomar

Institutet erbjuder yrkespersoner inom hälso- och sjukvården redskap för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. På webbplatsen om infektionssjukdomar finns information om infektionssjukdomar, sjukdomsalstrare, sjukdomarnas förekomst och utredning av epidemier samt utbildning om förebyggande av infektioner.
Våra produkter

Publikationer

Vi bygger upp förlikning - guide för medling i brott- och tvistemål
Tillsammans kring matbordet -kostrekommendationer till barnfamiljer
Hur ingriper jag mot våld i nära relationer?
Hur ingriper jag mot våld i nära relationer? Mentalvårds- och missbruksarbetet som exempel

Elektroniska handböcker

Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Information och redskap som stöd för klientarbetet och beslutsfattandet.
Handbok för barnrådgivningar Anvisningar, redskap och material för anställda vid barnrådgivningar. Centrala anvisningar och stödmaterial för genomförandet av periodiska hälsoundersökningar. Handboken finns tyvärr inte på svenska.
Handbok för barnskyddet Information om barnskyddslagen och tillämpningen av lagen i de olika skedena av barnskyddsprocessen. Handboken finns tyvärr inte på svenska.
Handbok för handikappservice Den elektroniska handboken utgör ett arbetsredskap och en databank som riktar sig till personal inom funktionshinderområdet.

Webbplatser och verktyg

Teaviisari-logo
TEAviisari TEAviisari är en webbtjänst som skildrar kommunens verksamhet inom främjande av hälsa och välfärd.
THL Helmi logo
SOTKAnet Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet har en bred täckning av statistikuppgifter om finländarnas välfärd och hälsa.