Analysoitavat yhdisteet

Suurin osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kemikaalit ja terveys- yksikön analyysimenetelmistä on akkreditoitu (FINAS SFS-EN ISO/IEC 17025:2005) ja samoja laadunvarmistustoimenpiteitä sovelletaan kaikkeen analytiikkaan.

Yksikön käyttämät menetelmät on itse kehitetty tilanteisiin, joihin ei ole olemassa sopivia standardoituja menetelmiä. Vakiomenetelmiä on mahdollista muokata asiakkaan tarpeisiin soveltuviksi ja niihin voidaan esimerkiksi lisätä samankaltaisia yhdisteitä. Tarvittaessa on mahdollista myös kehittää uusia analyysimenetelmiä ympäristöperäisille haitta-aineille.

Mahdollisimman hyvän analyysitarkkuuden saavuttamiseksi menetelmissä käytetään isotooppileimattuja vertailuyhdisteitä. Yksikkö osallistuu säännöllisesti kansallisiin ja kansainvälisiin laboratorioidenvälisiin vertailukokeisiin.

Analysoitavat yhdisteet tarkemmin

This page in English

Kemiallisen altistumisen yksikön akkreditointitunnus

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Lisätietoa menetelmistä ja analyysitilauslomake

Ympäristömyrkkyanalyysien yksityiskohdat, soveltuvat näytemateriaalit ja näytemäärät sekä ohjeet näytteenottoon ja lähetykseen on kuvattu Analyysipalvelut-esitteessä.
Kemikaalit ja terveys -yksikön analyysipalvelut (pdf 732 kt)

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.
Analyysitilauslomake (doc 172 kt)

Muualla palvelussa

Ympäristömyrkyt-tietopaketti
Tietopaketti, joka sisältää tietoja keskeisistä ympäristön ongelmakemikaaleista, niiden lähteistä, altistumisesta ja terveysvaikutuksista

Kemikaalit ja terveys -yksikkö
Yksikön yhteystiedot ja tehtävät

Ympäristöterveys