Vesi

Vesi on välttämätön elämälle, ja käyttämämme veden laatu vaikuttaa suoraan terveyteen. Veden hyvä laatu ja sen ylläpitäminen edellyttävät oikeanlaista osaamista veden tuottamisessa, jakamisessa ja käyttämisessä sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Veden laatu voi huonontua mm. sen kemiallisen käsittelyn, verkostossa viipymisen tai vesijärjestelmän rakenteellisten tai käytön ongelmien vuoksi. Tutkimuksella tuotetaan lisää tietoa veden laatuun yhä liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista.

THL:ssä tutkitaan erilaisia vesiä alkaen raakavedestä ja päätyen jäteveteen. THL:n tutkimus kohdistuu veden laatuun ja vedenkäsittelyn, jakelun ja käyttötapojen aiheuttamiin mikrobiologisiin ja kemiallisiin ongelmiin.

Talous- ja uimavesien laadulle on Suomessa asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Laatua koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja laadun valvonnasta kunnan terveydensuojeluviranomainen. THL avustaa viranomaisia vesiepidemioiden selvittämisessä ja raportoi talous- ja uimavesien valvontatutkimustulokset EY:n komissiolle.

Muualla palvelussa

Vesijohtoveden klooripitoisuus
Opetusvideot klooripitoisuuden mittaamisesta ja laskemisesta jatkuvana annosteluna ja kerta-annoksena, vesihuoltoammattilaisten työn tueksi

Muovisten vesijohtoputkien maku- ja hajuhaitat
Tietoa siitä, millaisia haittoja voi tulla PEX-muoviputkista vesijohtojen materiaalina.

Asiantuntija-apua vesiepidemiatilanteessa

Vesimikrobiologinen analytiikka

Juomaveden mikrobiologinen riskinarviointi - Vesiopas

Vesi ja terveys -yksikkö
Yksikön yhteystiedot ja tehtävät

Ympäristöterveys