Tietoa apuvälineistä

Apuvälineet -sivusto
EASTIN portaali
Kommunikointi, selkokieli ja lukivaikeudet
Näön apuvälineet
Kuulon apuvälineet
Urheilu-, liikunta- ja toimintavälineet
Muisti ja kognitiivinen toiminta

Apuvälineet -sivusto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Apuvälineet-sivuilla on monipuolista tietoa apuvälinealasta. Sivuilla on mm. julkaisuja, opetusaineistoa, koulutuskalenteri, sairaanhoitopiirien apuvälineyksiköiden yhteystiedot ja Apudata -tietokanta, josta voi hakea tietoa Suomessa toimivista apuvälinealan organisaatioista.

Apudata-tietokannasta voi etsiä tietoja mm. apuvälinemyyjistä, valmistajista ja vuokraajista. Verkkosivuilta pääsee tutustumaan heidän apuvälinevalikoimiinsa. Apudatasta voi tehdä hakuja yrityksen nimen, apuvälineen tai apuvälineluokituksen koodien avulla.

Kansainvälinen apuvälineluokitus ISO 9999 on useimpien apuvälinetietokantojen perusrakenteena. Luokitus on kolmitasoinen ja hierarkkinen. Ylimpänä on 11 ihmisen toiminnan mukaan jaoteltua pääluokkaa, muun muassa

  • hygienian ja suojan apuvälineet (luokka 9)
  • liikkumisen apuvälineet (luokka 12)
  • kodinhoidon apuvälineet (luokka 15) 
  • kommunikoinnin ja informaation apuvälineet (luokka 22)

Pääluokat jakaantuvat kahteen alempaan tasoon, josta alimmalla tasolla ovat apuvälinetyypit kuten kävelytelineet (120309), suihkutuolit (093306) ja niin edelleen.

EASTIN portaali

EASTIN on seitsemän Euroopan maan apuvälinetietokannoista muodostettu portaali. EASTIN:ia voi käyttää myös suomeksi ja 21 muulla eurooppalaisella kielellä, mutta apuvälineitä koskevat tiedot alkuperäisillä tiedot tuottaneiden maiden kielillä. Hakuja voi tehdä apuvälineluokan, avainsanoilla, kauppanimen tai valmistajan nimen mukaan.

Kommunikointi, selkokieli ja lukivaikeudet

Kehitysvammaliiton Papunet-sivusto tarjoaa tietoa ja materiaaleja kommunikointiin sekä tietoa puhevammaisuudesta ja eri kommunikointikeinoista: selkokielestä sekä puhetta tukevista ja korvaavista keinoista (kuvista, viittomista ja blisskielestä). Erilaisten oppijoiden liiton julkaisemassa kirjassa esitellään lukivaikeuksien apuvälineitä ja niiden käyttöä.

Näön apuvälineet

Näkövammaisten keskusliiton verkkosivuilla on tietoa näkemisen apuvälineistä ja näkövammaisuudesta. Liitolla on näön apuvälineiden myymälä Aviris, jolla on myös omat verkkosivut. Opaskoiratietoa saa sekä Näkövammaisten Keskusliitosta että Opaskoirakoulusta.

Kuulon apuvälineet

Kuulolaitteista ja kuulemisen apuvälineistä saa tietoa Kuuloliiton verkkosivuilta. Sivuilla on muun muassa Materiaalipankki, josta voi ladata oppaita ja esitteitä kuulokojeista, kuuloapuvälineistä, kuulovammoista tai tulkkipalveluista.

Urheilu-, liikunta- ja toimintavälineet

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry on urheilu- ja liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten henkilöiden sekä elinsiirtoväen liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita.

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä opastaa oman välineen hankinnassa. SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville.

Kehitysvammaisten Tukiliiton MALIKE - matkalle - liikkeelle - keskelle elämää tarjoaa vaikeavammaisille toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia vuokraamalla näitä välineitä ja järjestämällä koulutusta välineiden käytöstä. Toimintavälineet ovat vaikeavammaisille suunniteltuja; niiden avulla osallistuminen on mahdollista. Malike vuokraa muun muassa maastorattaita, laskettelukelkkoja, erilaisia polkupyöriä sekä välineitä talvella liikkumiseen.

Muisti ja kognitiivinen toiminta

Kognitiivisella toiminnalla tarkoitetaan aistien kautta tulevan tiedon käsittelyä, puhetta ja ihmisen kykyä ohjata omaa toimintaansa, kuten etenemistä ruuanlaitossa työvaiheesta toiseen, ulkona liikkumisessa ohjaamista eli paikannusta ja muistamista. Tämä on uusi kasvava apuvälineala. Kokeiluissa on havaittu, että apuvälineet auttavat kehitysvammaisia, aivovamman saaneita henkilöitä, muistisairaita tai mielenterveyskuntoutujia, joilla on kognitiivisen toiminnan vaikeuksia.

Muistiliitto ry:n sivuilla on virtuaalinen muistikoti, josta löytyy tietoa apuvälineistä ja niiden hankintapaikoista.

Tuula Hurnasti, erikoissuunnittelija
Outi Töytäri, kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Vammaispalvelujen käsikirja