Näppäimistö, jonka enter-näppäimessä on pyörätuoli-ikoni.
Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä.
Sosiaalityöntekijä kirjoittaa asiakkaan palvelusuunnitelmaa yhdessä asiakkaan kanssa.
Palvelusuunnitelmaan on tavoitteena koota kunnan ja asiakkaan yhteinen näkemys asiakkaan toimintakyvystä ja tarvittavista palveluista.
Nainen nousemassa pyörätuolihissillä invataksin takaosasta taksin kyytiin.
Kuljetuspalvelu on keskeinen vaikeavammaisten omatoimista suoriutumista tukeva palvelu.
Ohjaaja (nainen) katselee pyörätuolissa istuvaa vammaista miestä, joka soittaa kitaraa.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Kaksi paksua, avonaista lakikirjaa, joiden päällä lepää tuomarin nuija.

Nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki sovitetaan yhteen uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi.

Muualla verkossa

Innokylän logo
ideoi, mallintaa, arvioi ja levittää vammaisalan käytäntöjä.
Pikkupoika pitää paperista lintua käsissään hymyillen, Lastensuojelun käsikirjan korttikuva
on verkkopalvelu lastensuojelun kanssa työskenteleville tahoille ja opiskelijoille.

Ajankohtaista

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset tulevat voimaan 10.6.2016. Lue STM:n uutisesta ja Kuntainfosta mikä muuttuu.
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kehitysvammaisten asumisen ohjelman eli Kehas-ohjelman loppuraportin. STM:n asettama seurantaryhmä arvioi, että ohjelman tavoitteet ovat edenneet kohtuullisesti. Vammaisten lasten osallisuuden ja oikeuksien toteutumisessa on kuitenkin vielä parannettavaa.
Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä teemoina olivat mm. sosiaalisen voiman käyttö sosiaalityössä, ajankohtainen lainsäädäntö ja KEHAS-asumisohjelman tulokset! Esitykset ja videot nyt nähtävillä. Käy katsomassa!

Blogissa

Innokylä-logo
Mika Gissler ja Päivi Sainio vertailevat tilasto- ja tutkimustietoa vammaisista henkilöistä.

Vammaispalveluista Twitterissä

Aiheinfo

Vammaispalvelujen käsikirja on tarkoitettu vammaisalan ammattilaisten työn tueksi.
THL pitää tärkeänä, että kaikki palvelut ovat esteettömiä ja saavutettavia. Vammaiset ihmiset tarvitsevat lisäksi toimivia ja yksilöllisiä erityispalveluita, jotka mahdollistavat omannäköisen elämän.
THL tutkii ja kehittää vammaispalveluita sekä edistää vammaisten ihmisten tarpeiden ja esteettömyyden huomioimista yhteiskunnassa.
Vammaispalvelujen käsikirja