Apuvälinealan tietokantoja

Tällä sivulla esitellään kotimaisia ja ulkomaisia apuvälinealan tietokantoja.

Kotimaiset tietokannat

Apudata-tietokanta

THL:n ylläpitämä tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista.
Apudata-tietokanta

Ikäteknologia

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteisessä KÄKÄTE-projektissa (2010-2014) selvitettiin, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Projektin ensisijaisina päämäärinä ovat ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja heidän kanssaan työtä tekevien työn helpottaminen. Projektissa on koottu tietoa ikäihmisiä hyödyttävistä apuvälineistä ja teknologisista ratkaisuista.
Teknologiatuotteet- ja ratkaisut

Papunet

Papunet on sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Sivuston tavoitteena on selkeä ja esteetön tiedonvälitys. Papunet-sivusto tarjoaa puhevammaisten ihmisten ja selkokielen käyttäjien lisäksi tietoa myös heidän lähihenkilöilleen, alan ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Yleiskieliset sivut sisältävät mm. tietoa puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, kommunikoinnin apuvälineistä sekä alan palveluista, koulutuksista ja julkaisuista. Sivut on käännetty osittain ruotsiksi.
Papunet-sivusto

Sailab Fennica

Sailab Fennica on terveydenhuollon tarvikkeiden kattava tietokanta, joka edistää sähköistä kaupankäyntiä ja tiedonsiirtoa. Tarjouspyyntöjen ja tilausten lisäksi tietokantaa käytetään tiedonhankuun. Sairaalat hakevat tuotetietoja sekä muiden sairaaaloiden ja tarveiketoimittajien yhteystietoja. Sivuilta on suorat linkit yritysten nettikauppoihin ja sähköisiin tuoteluetteloihin.
Sailabin Apuvälinesivut

Sailab Fennican Apuvälinehakemisto

Tietokannasta vastaaa Sailab ry, joka on sairaala- ja laboratorioalan tavarantoimittajien yhdistys, joka edistää potilasturvallisten ja kustannustehokkaiden laite- ja tarvikeinnovaatioiden leviämistä terveydenhuoltoon. Sailabin toimialaan kuuluvat tarvikkeet, laitteet, diagnostiikka (IVD), implantit ja apuvälineet.
Sailabin verkkosivut

Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä

Esteeton.fi verkkosivu palvelee erityisesti suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisia ja paikallistoimijoita, mutta myös kuluttajat löytävät sivuilta hyödyllistä tietoa esteettömästä asumisesta.

Verkkosivulta löytyy tietoa ja työkaluja esteettömään rakentamiseen ja asumiseen sekä liikkumiseen. Tieto-osio sisältää runsaasti käytännönläheisiä ohjeita kuvineen, tietoa lainsäädännöstä sekä laajan listan teemaa käsittelevistä julkaisuista.Verkkopalvelua ylläpitää Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
Esteetön.fi

Esteettömyskeskus ESKE

Näkövammaisten apuvälineitä

Näkövammaisten keskusliiton ylläpitämiltä sivuilta löytyy tietoa näkövammaisille sopivista apuvälineistä sekä tietoa apuvälinepalveluista.
Näkövammaisten apuvälineet

Kuulovammaisten apuvälineitä

Kuuloliitto ylläpitää kuulon apuvälineistä kertovia sivuja.
Kuulon apuvälineet

Työterveyslaitoksen Ergonomia ja esteetön työelämä

Ergonomia sivuilla on laajasti tietoa työelämän ergonomiasta ja esteettömyysratkaisuista, jotka mahdollistavat osatyökykyisten ihmisten osallistumisen työelämään ammattitaitonsa ja edellytystensä mukaisesti.
Ergonomia sivut

Esteetön työpaikka sivuille on koottu tietoa apuvälineistä ja esteettömyyttä edistävistä työpaikkaratkaisuista.
Esteetön työpaikka

Valineet.fi

Välineet.fi on toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu. Tarkoituksena on helpottaa asiakasta löytämään sopiva, juuri hänen tarvitsemansa apu- tai toimintaväline.

Ulkomaiset tietokannat

Eurooppalainen apuvälineiden tiedotusverkosto EASTIN

EASTIN on eurooppalainen tietokantaverkosto. Se ylläpitää verkkosivua, jonka avulla voi helposti etsiä tietoa viiden maan apuvälinetarjonnasta. Yhteistyössä ovat mukana Belgia, Englanti, Italia, Saksa ja Tanska. EASTIN-sivuja voi lukea 22 eurooppalaisella kielellä, myös suomeksi.
EASTIN - suomenkielinen verkkosivu

Eurooppalainen ETNA hanke laajentaa EASTINin tietoteknisten ja kommunikoinnin apuvälineiden tietosisältöä.
ETNA-projektin sivut

Ruotsalainen Hinfo-tietokanta

Ruotsin apuvälineinstituutti Hjälpmedelsinstitutet ylläpitää Hinfo-apuvälinetietokantaa.
Hinfo-sivut

Tanskalainen apuvälinetietokanta

Tanskan sosiaalihallitus ylläpitää verkkosivuillaan apuvälinetietokantaa. Tietokantaa julkaistaan tanskalaista versiota suppeampana myös englanniksi.

Tanskankieliset sivut
Englanninkieliset sivut

Norjalainen apuvälinetietokanta

Norjan valtio ylläpitää apuvälinetietokantaa verkkosivuillaan. Norja ja Tanska kehittävät tietokantojaan yhteistyössä.
Norjan apuvälinetietokanta

Italialainen SIVA-tietojärjestelmä

SIVA-tietojärjestelmä on italialainen tietokanta, jossa on tietoa apuvälineistä ja vammaisuudesta. Tietojärjestelmää ylläpitää Don Carlo Gnocchi Onlus säätiö, joka tarjoaa apuvälineisiin liittyviä informaatiopalveluja ja tekee alan tutkimusta.
SIVA-portaali

Saksalainen REHADAT

REHADAT on ammatillisen kuntoutuksen ja työn apuvälineiden tietokanta. Siinä on tiedot yli 20 000 apuvälineestä, niiden valmistajista, myyjistä ja hinnoista. Tietokannassa on myös tietoa työn apuvälineisiin liittyvästä kirjallisuudesta, lainsäädännöstä ja alan tutkimuksista sekä tapausselostuksia apuvälineiden käytöstä ja valinnasta.

Laajassa tietokannassa on n. 70 000 hakusanaa ja kuvia ja videoita eri aiheista. Yksittäiset tiedot ovat yhdistettävissä linkkien avulla toisiinsa. Esimerkiksi tuotekuvauksessa voi olla linkki tapausselostukseen, jossa kerrotaan ko. välineen käytöstä ja valinnasta. Tiedot ovat saksaksi, mutta osa tiedoista on myös englanniksi. Saksalaista tietokantaa ylläpitää Institut der deutschen Wirtschaft Köln.
REHADAT-tietokanta

Rehadat Canada

Rehadat Canada on kanadalainen työn apuvälineiden tietokanta. Sitä ylläpitää The National Institute of Disability Management and Research (NIDMAR).
Rehadat Canada

Yhdysvaltalainen AbleData

AbleData on apu- ja kuntoutusvälinetietokanta. Sitä rahoittaa kansallinen vammaisuutta ja kuntoutusta tutkiva instituutti, The National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR) ja ylläpitää Macro International Inc. AbleData sisältää tiedot yli 24 000 apuvälineestä, niiden valmistajista, myyjistä ja hinnoista. Mukana on myös ei-kaupallisia, yksittäiskappalein valmistettuja apuvälineitä, prototyyppejä ja tee-se-itse-tuotteita. AbleDatassa on myös tietoa apuvälineisiin liittyvistä palveluista, vammaisjärjestöistä ja koulutuksesta. Tietokannassa on lisäksi uutissivut, joissa kerrotaan ajankohtaisista apuvälineasioista. AbleData julkaisee tiedotteitaan myös paperiversioina ja palvelee puhelimitse.
AbleData-tietokanta

Toimintakyky