Asiakastiedon rakenteinen kirjaaminen

Sosiaalihuollon asiakastyön rakenteinen kirjaaminen tarkoittaa eri sosiaalipalvelujen asiakastietojen kirjaamista yhtenäisesti sovitulla tavalla. Jokaista palvelua varten on määritelty omat asiakirjarakenteet.

Työntekijä arvioi itse, mikä on tärkeää

Työntekijä päättää, mikä tieto on välttämätöntä tai tarpeellista kirjata missäkin asiakastilanteessa. Rakenteinen kirjaaminen ei vähennä työntekijän mahdollisuuksia kirjoittaa tärkeiksi arvioimansa tiedot asiakkaasta.

Vain pieni osa tiedoista on määritelty valtakunnallisesti pakollisiksi kaikissa asiakastapauksissa. Organisaatiot voivat lisäksi määritellä osan asiakirjoissa käytettävistä tiedoista pakollisiksi.

Tavoitteena helpottaa asiakastyötä

Rakenteinen kirjaaminen yhdenmukaistaa asiakastyön kirjaamista. Se helpottaa oikean tiedon löytämistä myös muiden työntekijöiden kirjaamista asiakirjoista. Myös asiakkaan on helpompi lukea asiakirjoja kun ne ovat samankaltaiset riippumatta siitä, missä asiakirja on laadittu.

Rakenteisen kirjaamisen tavoitteena on helpottaa asiakkaan saaman palvelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia, kun asiakastyön kirjaamiselle on määritelty yhtenäiset rakenteet. Jokaisen työntekijän tai organisaation ei tarvitse itse ratkaista, mitä tietoja asiakkaasta tulee kirjata kussakin palveluprosessin vaiheessa.

Kohti sähköistä tiedonsiirtoa

Rakenteinen kirjaaminen mahdollistaa sen, että muissa organisaatioissa tai tietojärjestelmissä laadittuja asiakirjoja voidaan siirtää sähköisesti järjestelmien välillä. Tämä lisää asiakastiedon yhteiskäyttöisyyttä ja tiedon saatavuutta.

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla