Lopettamisen tuki

Parhaat tukimuodot nuorille näyttävät olevan vuorovaikutteisia - tukea annetaan joko kahden kesken tai suuremmassa joukossa. Vertaisvaikutuksella on laajasti todennettu merkitys nuorten tupakoinnille. Vaikutusta kannattaa hyödyntää ryhmämuotoista tukea tarjoamalla.

Lopettamisryhmät osana opintoja

Oppilaitos on tutkimusten mukaan paras paikka nuorten tupakoinnin lopettamisen tuelle. Lopettamisen tuki on tällöin helposti saatavilla, nivoutuu luontevasti osaksi muuta opiskelua ja osallistumiseen on matala kynnys.

Oppilaitoksen lopettamisryhmissä nuori saa sekä ohjausta että vertaistukea tupakoinnin lopettamisessa. Ryhmäohjaukseen kannattaa sisällyttää paljon toimintaa. Tupakoinnin lopettamisryhmä voidaan järjestää esimerkiksi osana vapaasti valittavia opintoja, jolloin kurssista saa opintoviikkoja ja kurssi näkyy todistuksessa esimerkiksi elämänhallintakurssin nimellä. Kursseja voi myös järjestää asuntoloissa. Tietoja kurssin järjestämiseksi löytyy muun muassa Syöpäjärjestöjen ja Duodecimin sivuilta.
Syöpäjärjestöjen koulutukset
Duodecimin verkkokoulutus

Repsahdukset kuuluvat asiaan

Tupakoinnin lopettaminen vaatii yleensä useamman yrityksen, eikä tukimuotojen onnistumista kannata arvioida pelkästään lopettaneiden määrällä. Jo lopettamisyritys ja lyhytkin aika ilman tupakkaa ovat tärkeitä kokemuksia nuorille tulevaisuutta ja uutta lopetusyritystä ajatellen.

Yksilöllistä tukea opiskeluterveydenhuollosta

Opiskeluterveydenhuollossa tupakointi otetaan puheeksi terveystarkastuksissa. Käypä hoito -suositusten Kuuden K:n malli on hyvä perusmalli myös nuorten kanssa toimittaessa.

Se soveltuu tupakoinnin puheeksi ottamiseen, lopetusmotivaation herättelemiseen ja tupakointia lopettavan tukemiseen sekä onnistumisen seuraamiseen. Terveydenhoitajat voivat vastaanottotyössä tarjota esimerkiksi tuki- ja seurantakäyntejä tupakoinnin lopettajille.

Lääke- ja korvaushoitojen tarve tulee arvioida yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Päivittäin tupakoiville, perusterveille ja lopettamiseen motivoituneille nuorille nikotiinilaastarien ja bupropionin tehosta muun säännöllisen ohjauksen lisänä on alustavaa näyttöä.

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen tupakkaklinikka
Tupakatta työelämään -oppaassa (pdf 1,20 Mt) (ks. sivu 47)
Tietoa ja materiaalia tupakastavieroituksesta terveydenhuollon ammattihenkilöstölle

Muu tuki

Vuorovaikutteista tukea ei tarvitse aina tarjota kasvokkain. Verkkovieroitussivuilla tarjotaan väestötasolla tietoa tupakoinnista, terveydestä ja vieroitusoireista sekä annetaan ohjeita miten tupakoinnin lopettaminen voi onnistua.

Sivuilla voi ottaa osaa erilaisiin keskusteluryhmiin, kertoa omia tarinoita tupakoinnista, tehdä erilaisia lopettamiseen motivoivia testejä. Suomessa nuorille verkkovieroitukseen kehitetty sivusto löytyy osoitteesta www.fressis.fi.
Fressis-sivusto

Stumppi-neuvontapuhelimesta saa henkilökohtaista neuvontaa ja tukea omasta sijainnista riippumatta. Stumppi -puhelimen numero on 0800 148 484 ja soittaa voi ma-pe klo 13-18. Puhelut ovat maksuttomia. Vastaajat on koulutettu neuvomaan myös tupakoinnin lopettamista harkitsevia tai yrittäviä nuoria.

Terveyden edistäminen