Tennarit senää vasten
Edistämässä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tasa-arvoista päätöksentekoa.
Lapset leikkii hiekalla

Perhevapaajärjestelmä, työelämän käytännöt sekä äitien ja isien valinnat vaikuttavat siihen, miten perheen ja työn yhteensovittaminen onnistuu. 

Äänestyskopit

Miten tasa-arvo näkyi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa? Esittelyssä puolueiden ja tasa-arvotoimijoiden vaaliteemat.

Maalipensselit

Miten tehdään tasa-arvosuunnitelma tai sukupuolivaikutusten arviointi? Tietoa ja työkaluja tasa-arvon edistämisen tueksi. 

Nuori nainen Kalliossa

Sukupuoli vaikuttaa väkivallan kokemiseen, tekemiseen ja seurauksiin. Sukupuolinäkökulma on tärkeä myös väkivallan ehkäisyssä.

Värikäs sateenvarjo

Tasa-arvotiedon keskus Minna välittää sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen liittyvää tietoa ja auttaa tiedon etsimisessä.

Nainen ja läppäri veneessä

Mitä tarkoittavat syrjintä, segregaatio, suvaus ja valtavirtaistaminen? Tutustu tärkeimpiin tasa-arvotermeihin sanastossamme.

Muualla verkossa

STM-logo
Tietoa hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta ja koordinoinnista.
Tasa-arvovaltuutetun logo
Tietoa ja neuvontaa tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta.
Tanen logo
Tietoa neuvottelukunnan toiminnasta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.
http://eige.europa.eu/
Tietoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista EU:ssa. (englanniksi)
NIKK:n logo
Tietoa tasa-arvoalan tutkimustyöstä, politiikasta ja käytännöistä Pohjoismaissa.
Innokylän logo
Valtakunnallisen tasa-arvoverkoston työtila Innokylässä.

Ajankohtaista

Tasa-arvopäivien 2016 suunnittelu käynnistyy alkuvuodesta. Mukaan toivotaan kaikki sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneet tahot.
Tasa-arvotiedon keskus Minna järjesti Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät Helsingissä 1.–2.10.2015. Tilaisuuden materiaali on nyt saatavilla tapahtuman sivuilla.
Suomi sijoittui toiseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) julkistamassa sukupuolten tasa-arvoa EU:ssa mittaavassa indeksissä.
Tutkijoiden laatiman arvion mukaan uuden hallitusohjelman myötä kehitys kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa uhkaa pysähtyä.

Tasa-arvo Twitterissä

Tasa-arvotiedon keskus Minna sosiaalisessa mediassa

Aiheinfo

Sukupuolten tasa-arvon sivusto tarjoaa ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa tasa-arvosta ja sukupuolesta. Sivusto tukee päätöksentekoa, tasa-arvon edistämistä, tasa-arvopolitiikan seurantaa ja kansalaisten oikeuksien toteutumista.
THL:ssä sijaitseva Tasa-arvotiedon keskus Minna on valtakunnallinen tietopalvelu, joka välittää sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen liittyvää tietoa.
Sukupuolten tasa-arvo