Vauvamyönteisyyden tilastointi

Tilastoinnin tarkoituksena on seurata vauvamyönteisten hoitokäytäntöjen toteutumista ja kehittymistä synnytyssairaalassa.  Sertifioitumista suunnittelevan synnytyssairaalan on hyvä tilastoida seuraavia asioita jokaisesta sairaalassa syntyneestä lapsesta:

  • synnytystapa
  • ihokontaktin toteutuminen ja ensi-imetys (askeleen 4 mukaan)
  • täysimetyksen toteutuminen (askeleen 6 mukaan)
  • lisämaidon antamisen syy (lääketieteellinen tai muu syy) ja antotapa (askel 9 mukaan esim. hörpytys, lusikka, tuttipullo)
  • vierihoidon toteutuminen (askeleen 7 mukaan)
  • tutittomuus (askeleen 9 mukaan)

Ennen ulkoisen auditoinnin suorittamista auditointiryhmä tutustuu sairaalan imetystilastoon.

Malli tilastoinnin tekemiseen

Baby Firendly Hospital Initiative training materials (Section 4, Session 4.2,  Annex 1)

Seksuaali- ja lisääntymisterveys