Uudenmallinen polven tekonivel - uusintaleikkausriski suurentunut

Suomessa on käytössä kymmeniä erilaisia tekonivelmalleja. Sairaalat ottavat vuosittain käyttöön lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa tekonivelmalleja, joita he eivät ole aiemmin käyttäneet. Polven tekonivelkirurgiassa uuden tekonivelmallin käyttöönotto lisää varhaisen uusintaleikkauksen riskiä, kertoo PERFECT-hankkeen tutkimus.

Tulosten mukaan polven tekonivelkirurgiassa uuden tekonivelmallin käyttöönotto lisää ensimmäisenä leikattujen potilaiden riskiä joutua uusintaleikkaukseen. Ensimmäisellä 15 potilaalla uusintaleikkauksen riski on kolmen vuoden aikana noin 50 prosenttia korkeampi, kuin niillä potilailla, joiden tekonivelmallia on käytetty aiemmin vähintään sadalla potilaalla.

PERFECT:in tulosten perusteella näyttää siltä, että sairaaloiden tulisi harkita huolella minkälaista tekonivelmallien valikoimaa heidän kannattaa ylläpitää. Erityisesti uusien mallien käyttöönottoa tulisi arvioida huolellisesti. Leikkauksia tekevien ortopedien olisi syytä harjoitella uusien proteesimallien käyttöä. Potilaita tulee informoida uuden tekonivelmallin käyttöönotosta. Potilaiden on syytä olla kiinnostuneita heille asennettavasta tekonivelmallista ja varmistaa, että heidät leikkaava lääkäri on käyttänyt kyseistä mallia aiemmin.

Nivelrikosta kärsii yli 400 000 suomalaista. Tekonivelkirurgialla saadaan kustannuksiin nähden erittäin paljon vaikuttavuutta. PERFECT-hankkeen avulla seurataan lonkan ja polven tekonivelkirurgian vaikuttavuutta sairaaloittain ja sairaanhoitopiireittäin. Hankkeen keräämää tietoa julkaistaan vuosittain tilastoina ja siitä tehdään monipuolista tutkimusta. Yksi tärkeä tutkimuslinja on uuden teknologian käyttöönoton vaikutukset.

 

Mikko Peltola, erikoistutkija,THL
Mikko Peltola
erikoistutkija
CHESS-yksikkö
etunimi.sukunimi@thl.fi

Lisää tietoa:
PERFECT - tekonivelkirurgia
Peltola M., Malmivaara A., Paavola M. Introducing a Knee Endoprosthesis Model Increases Risk of Early Revision Surgery. Clinical Orthopaedics and Related Research® 2012;470:1711-1717.
Clinical Orthopaedics and Related Research lehdessä julkaistusta tutkimuksesta laadittu tiedote: Patients at risk of knee joint complications when new technology is used.

Päätöksenteko, talous ja palvelujärjestelmä