Kuva lapsesta
Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.

Mitä on lastensuojelu?

kuvituskuva
Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lapsen osallisuus

kuvituskuva
Lapsen oikeus osallisuuteen kaikissa häntä koskevissa asioissa on suojattu erittäin vahvasti lainsäädännöllä.

Työprosessit

kuvituskuva
Työprosessit -osiossa on kuvattuna lastensuojeluprosessin vaiheet alkaen ehkäisevästä lastensuojelusta jatkuen jälkihuoltoon.

Asiakassuunnitelma

kuvituskuva
Asiakassuunnitelma -osiossa käsitellään eri vaiheissa tehtäviä lastensuojelun asiakassuunnitelmia.

Laatusuositus

kuvituskuva
Suositus on suunnattu lastensuojelupalvelujen toteuttamisen, arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi kuntiin. Laatusuositus on tarkoitettu myös lapsille, nuorille, vanhemmille ja heidän läheisilleen sekä muille lastensuojelun toimijoille. Lapsi on suosituksen keskiössä.

Edunvalvonta

kuvituskuva
Lapsella on oikeus lastensuojelun edunvalvojaan, kun huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa hänen etuaan lastensuojeluasiassa.

Muualla verkossa

Lastensuojeluinfo logo
Sivustolla annetaan yleisluonteista tietoa lastensuojelusta usealla eri kielellä.
Pesäpuu logo
Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus.
MLL logo
Avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö.

Osallistu Lastensuojelun käsikirjan käyttäjäkyselyyn ja voita tabletti

THL haluaa kehittää Lastensuojelun käsikirjaa, jotta se vastaisi entistäkin paremmin käyttäjien tarpeisiin.
Lisätietoa kyselystä

Ajankohtaista

Lue lisää mm. siitä, mitkä ovat kiireellisen sijoituksen perusteet. Kiireellinen sijoitus on vakava puuttuminen ihmisten elämään ja yksityisyyteen, joten se on viimesijainen toimenpide, kun ei ole muita mahdollisuuksia turvata lapsen tilannetta.

Lomakkeet ruotsiksi

Aiheinfo

Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu lastensuojelutyön tueksi ja tukemaan lastensuojelulain toimeenpanoa.
THL pitää tärkeänä, että lastensuojelutyön käytännöt ja työprosessit ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä ja että lapsen ja perheen osallisuus toteutuu palveluissa.
THL tutkii ja kehittää lastensuojelutyötä ja sen käytäntöjä sekä julkaisee vuosittain valtakunnalliset lastensuojelutilastot.
Lastensuojelun käsikirja