Kuva lapsesta
Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.
kuvituskuva
Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.
kuvituskuva
Lapsen oikeus osallisuuteen kaikissa häntä koskevissa asioissa on suojattu erittäin vahvasti lainsäädännöllä.
kuvituskuva
Työprosessit -osiossa on kuvattuna lastensuojeluprosessin vaiheet alkaen ehkäisevästä lastensuojelusta jatkuen jälkihuoltoon.
kuvituskuva
Lapset, nuoret ja perheet -sivustolla on kuvattu lasten ja perheiden peruspalvelut, mukaan lukien sosiaalipalvelut.
Skeittaava poika
Suositus on suunnattu lastensuojelupalvelujen toteuttamisen, arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi kuntiin. Laatusuositus on tarkoitettu myös lapsille, nuorille, vanhemmille ja heidän läheisilleen sekä muille lastensuojelun toimijoille. Lapsi on suosituksen keskiössä.
Lapsi oppii kävelemään
Lapsella on oikeus lastensuojelun edunvalvojaan, kun huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa hänen etuaan lastensuojeluasiassa.

Muualla verkossa

Lastensuojeluinfo logo
Sivustolla annetaan yleisluonteista tietoa lastensuojelusta usealla eri kielellä.
Pesäpuu logo
Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus.
MLL logo
Avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö.

Ajankohtaista

Lue lisää mm. siitä, kuinka lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat muun muassa lapsen läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet. (Lastensuojelulaki 4§, Finlex)

Lomakkeet ruotsiksi

Aiheinfo

Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu lastensuojelutyön tueksi ja tukemaan lastensuojelulain toimeenpanoa.
THL pitää tärkeänä, että lastensuojelutyön käytännöt ja työprosessit ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä ja että lapsen ja perheen osallisuus toteutuu palveluissa.
THL tutkii ja kehittää lastensuojelutyötä ja sen käytäntöjä sekä julkaisee vuosittain valtakunnalliset lastensuojelutilastot.
Lastensuojelun käsikirja