Poika piilosilla
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistamassa
Raskaana oleva
Neuvolapalvelut edistävät raskaana olevan naisen, lapsen sekä koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.
Nuoret tytöt
Opiskeluhuolto turvaa opiskelijan oppimista, hyvinvointia sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. 
Lapsi sateenvarjon alla

Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa perheiden oikeutta sosiaalipalveluihin kuten kotipalveluun ja perhetyöhön.

Lapsi ja riitelevät vanhemmat
Väkivalta on tietoinen teko, joka on ehkäistävissä.
Neuvola kuva
Perhekeskus kokoaa lasten ja lapsiperheiden palvelut sekä tarjoaa perheille kohtaamispaikan. 
Kaksi opiskelijaa istuvat ja hymyilevät
Syrjäytymisessä on usein kyse usean hyvinvoinnille merkityksellisen tekijän puutteesta.
Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla (LAPE). Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.
Video esittelee lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi tarkoitetun suodatin- ja kartoituslomakkeen. Lisäksi kerrotaan kolmesta toimintamallista lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn.

Blogissa

Valinnanvapaus rampauttaisi kouluterveydenhuollon
Selvityshenkilöryhmä jätti toukokuun lopussa loppuraporttinsa valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kouluterveydenhuolto on viisaasti jätetty pois sosiaali- ja terveyskeskuksen tuottamista palveluista ja 6 kuukauden välein tarjoutuvasta vaihtomahdollisuudesta.

Monimuotoiset perheet tarvitsevat monimuotoisia palveluita
Suomalaisten perheet ovat parin viime vuosikymmenen aikana monimuotoistuneet nopeasti, mutta kahden huoltajan ydinperhe on pitkälti edelleen perhelainsäädännön, sosiaaliturvan ja palvelujärjestelmän normi.

 

Aiheinfo

Sivusto antaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden palveluista ja hyvinvoinnista sekä tukee ammattilaisia, johtamista ja päätöksentekoa.
Panostaminen lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikaisiin ja tarpeiden mukaisiin palveluihin tuottaa pysyvää hyvinvointia ja säästää kustannuksia.
THL tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä sekä arvioi palvelujen ja lapsi- ja perhepolitiikan toimivuutta ja vaikuttavuutta.
Lapset, nuoret ja perheet