Laatu ja potilasturvallisuus toimintatavaksi
Laatu ja potilasturvallisuus toimintatavaksi
Kuvituskuva
Asiakaspalautekyselyillä kerätään tietoa asiakastyytyväisyydestä terveydenhuollon palvelujen toimintayksiköissä.
Kuvituskuva

Potilaiden lääkehoidon riskien arviointiin perustuva yksikkökohtainen lääkehoidon suunnitelma on tärkein väline parantaa lääkehoidon turvallisuutta.

Vanha nainen selaa ipadia

Palveluvaaka.fi-verkkopalvelussa voit etsiä, vertailla ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Poika satuttanut polvensa

Mitkä ovat 10 tärkeintä vinkkiä turvallisen hoidon takaamiseksi? THL:n tuottama Potilaan opas antaa potilaille ja heidän omaisilleen tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon turvallisuuteen koko hoitojakson ajan.

Muualla palvelussa

Infektiotaudit logo
Ensisijainen kohderyhmä on terveydenhuollon ammattilaiset. Sisältö palvelee myös kansalaisia ja mediaa.
Tapaturmat logo
Tarjoaa tietoa ja työvälineitä ammattilaisille koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn sekä turvallisuuden edistämiseen.
Ikääntyminen logo
Tarjoaa tietoa ikääntymiseen ja ikäihmisten palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Muualla verkossa

Innokylän logo
on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö.
THL logo
sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Ajankohtaista

THL:n vieraileva tutkija Ritva Inkinen kertoo videolla uudesta lääkehoito-oppaasta. Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee täyttyä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Potilasturvallisuudesta Twitterissä

Aihe-info

Laatu ja potilasturvallisuus -sivusto on tarkoitettu sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville että potilaille ja asiakkaille.
THL pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat tahot, siellä työskentelevät ammattilaiset sekä potilaat ja heidän omaisensa yhdessä rakentavat ja turvaavat laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille.
THL tutkii ja kehittää erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voidaan seurata laatua ja potilasturvallisuutta.
Laatu ja potilasturvallisuus