Tuberkuloosi

Mikä on tuberkuloosi?

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Tavallisin tuberkuloosin muoto on keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloosi voi kuitenkin ilmetä missä tahansa elimessä. Keuhkotuberkuloosin oire on pitkittyvä, jopa kuukausia kestävä yskä ja limainen yskös. Samalla voi ilmetä laihtumista ja yleiskunnon heikkenemistä. Keuhkoröntgenkuvassa on havaittavissa varjostumaa.

Miten tuberkuloosi tarttuu?

Osalla keuhkotuberkuloosipotilaista erittyy ysköksiin niin paljon tuberkuloosibakteereita, että lähiympäristöllä on riski saada tartunta. Tartuttavaa keuhkotuberkuloosia sairastavan henkilön yskiessä tai puhuessa ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältävää aerosolia. Samaa tilassa oleskeleva ihminen altistuu tuberkuloosille hengittäessään tätä aerosolia. Tuberkuloosille altistuneista vain noin kolmasosa saa tartunnan. Tartunnan riskiin vaikuttaa kontaktin läheisyys, altistusaika, altistuneen henkilön mahdolliset puolustuskykyä heikentävät sairaudet tai lääkehoidot ja ilmaan leviävän tuberkuloosibakteerin määrä. Pienet lapset ovat erityisen alttiita tuberkuloositartunnalle ja tartunnan saadessaan vakaville tautimuodoille.

Valtaosalla tuberkuloositartunnan saaneista ei koskaan ilmene oireista tautia. Taudin kehittyessä ensi oireet ilmaantuvat yleensä kahden vuoden kuluessa tartunnasta, mutta ne voivat ilmetä vasta kymmenien vuosien kuluttua vastustuskyvyn heikentyessä ikääntymisen, perussairauksien tai puolustuskykyä heikentävien lääkehoitojen vuoksi.

Miten tuberkuloosi todetaan?

Tuberkuloosi voidaan todeta viljelemällä bakteeri eritteestä tai kudosnäytteestä, ysköksen tuberkuloosivärjäyksellä, tai osoittamalla bakteerin läsnäolo geenimonistusmenetelmällä.

Miten tuberkuloosia hoidetaan?

Tuberkuloosin hoitona käytetään usean lääkkeen yhdistelmähoitoa, jonka toteutus on kansainvälisesti hyvin vakioitu. Vähintään kuusi kuukautta kestävä hoito on erittäin tehokasta ja sen tulokset ovat huolellisesti toteutettuna erinomaisia. Itä-Euroopan maissa sekä kehitysmaissa esiintyy tavanomaisille tuberkuloosilääkkeille vastustuskykyisiä tuberkuloosibakteerikantoja, joiden hoito on tavallista monimutkaisempaa. Näitä tuberkuloosibakteerikantoja on ilmennyt Suomessa harvoin.

Miten tuberkuloosin tarttuminen ehkäistään?

Tuberkuloosin tehokas ehkäisy perustuu useaan toisiinsa liittyvään toimintaan. Tapausten vähentämisen kannalta keskeisintä on tartuttavien keuhkotuberkuloositapausten varhainen toteaminen ja hoito tartuttavuuden keston vähentämiseksi.

Tuberkuloosia ehkäistään myös rokottamalla lapset kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvalla BCG- eli tuberkuloosirokotteella, ks. rokotukset. Tuberkuloosin vähennyttyä on Suomessa siirrytty BCG-rokotusten kohdistamiseen sellaisiin vastasyntyneisiin, joilla on muita suurempi riski sairastua tuberkuloosiin.

Tartuttavassa vaiheessa olevalle tuberkuloositapaukselle läheisesti, yleensä samassa taloudessa altistuneiden huolellinen tutkiminen ja seuranta on tarpeen sen selvittämiseksi, onko tapahtunut sellainen tartunta, jossa on vaara hoitoa edellyttävän oireellisen taudin kehittymiselle. Tartuntojen ehkäisemiseksi toteutetaan tuberkuloosin varhaiseksi toteamiseksi terveystarkastuksia sellaisissa ryhmissä, joissa tiedetään esiintyvän tuberkuloosia muuta väestöä enemmän.

Tuberkuloosin torjunnan muuttuviin haasteisiin vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013.

Infektiotaudit