Tartuntatautien ilmoittaminen

Ohjeet lääkäreille ja hammaslääkäreille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL (aiemmin Kansanterveyslaitos) ylläpitää tartuntatautirekisteriä tartuntatautilakiin (583/1986, viimeisin muutos voimaan 1.1.2009) ja tartuntatautiasetukseen (786/1986, viimeisin muutos voimaan 1.1.2009) perustuen ( http://www.finlex.fi). Lääkärien ja hammaslääkärien ilmoitusvelvollisuus koskee osaa tartuntatautiasetuksessa lueteltuja yleisvaarallisia ja ilmoitettavia tartuntatauteja THL:n antamien ilmoitusohjeiden mukaisesti.

Aiemmasta poiketen lääkärin tartuntatauti-ilmoittaminen tapahtuu vuoden 2009 alusta lähtien suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Muutetussa asetuksessa määritellään täsmällisesti myös ihmisillä esiintyvät, eläinlääkintäviranomaiselle tapauskohtaisesti ilmoitettavat zoonoosit (eläinten ja ihmisten yhteiset taudit), joihin kuuluu mm. botulismi (myös epäily), rabies (myös epäily).

Ohjeet mikrobiologian laboratorioille

Mikrobiologian laboratoriot ilmoittavat tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisia ja ilmoitettavia tartuntatauteja koskevat löydökset sekä niiden lisäksi erikseen määriteltyjä taudinaiheuttajia osoittavat tutkimustulokset, jotka on tarkemmin määritelty THL:n ylläpitämässä valtakunnallisen tartuntatautirekisterin mikrobiluettelossa.

Lisätietoa

THL, Tartuntatautirekisteri
info(at)tartuntatautirekisteri.fi

Infektiotaudit