Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen on yksi merkittävimmistä päätöksistä, jonka voit tehdä terveytesi eteen. Tällä sivustolla (www.tupakkainfo.fi) kerrotaan, mistä saat asiantuntevaa apua tupakasta irti pääsemiseen.

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt

Hae apua tupakoinnin lopettamiseen

Tupakasta eroon pyrkivä saattaa tarvita tukea tilanteessaan. Tärkeitä tukijoita lopettamisessa ovat usein omat läheiset ja toiset samassa tilanteessa olevat esimerkiksi tupakkavieroitusryhmissä ja keskustelufoorumeilla. Lisäksi asiantuntevaa apua ja neuvontaa tupakoinnin lopettamiseen saa muun muassa

  • terveyskeskuksesta
  • työterveyshuollosta
  • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta
  • äitiysneuvolasta
  • apteekista.

Tukea tupakoinnin lopettamiseen

Irti tupakasta korvaus- tai lääkehoidolla

Nikotiinikorvaushoitoa tai vieroituslääkkeitä suositellaan sellaisille tupakointia lopettamaan pyrkiville tupakoijille, jotka polttavat yli kymmenen savuketta päivässä ja ovat nikotiinista vahvasti riippuvaisia.

Nikotiinikorvaushoitona voidaan käyttää purukumeja, laastareita, inhalaattoreita ja kielenalus- tai imeskelytabletteja.

Lääkärin määräämiä tehokkaita lääkkeitä tupakkariippuvuuden hoitoon ovat bupropioni, varenikliini ja nortriptyliini..

Korvaus- ja lääkehoidon voi suunnitella yhdessä lääkärin kanssa. Nuoren kannattaa arvioida hoidon tarve yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Alaikäiset tarvitsevat reseptin lääkehoitojen lisäksi myös korvaushoitovalmisteiden käyttöön.

Mitä on tupakkariippuvuus?

Stumppi

Tukea tupakointia lopettavalle

Stumppi-neuvontapuhelin ja verkkopalvelu
Maksuton neuvontapuhelin 0800 148 484 ma-pe klo 13-18. Sivuilla ammattilais- ja vertaistukea tupakoinnin lopettamiseen.

Fressis.fi
Tukea lopettamiseen erityisesti nuorille.

Lisää palveluja tupakointia lopettavalle

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Ammattilaisen tuki tupakasta vieroittamisessa on tärkeää
Näin terveydenhuollon ammattilainen voi auttaa tupakkavieroituksessa.
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet