Miksi arviointia tehdään?

Arvioinnin avulla saamme tietää olemmeko oikealla tiellä toiminnassamme. Arvioinnin avulla voimme vakuuttaa muut työmme arvosta.

Oman työn arviointi

Arvoinnin avulla kysytään itseltä:

  • Onko työssäni järkeä?
  • Teenkö oikeita asioita?
  • Teenkö riittävästi?

Arvioinnin avulla voi työssään edetä tulipalojen sammuttamisesta hyvän suunnitelman toteuttamiseen. Arviointi vaatii työn jäsentämistä, jonka kautta työn mielekkyys lisääntyy ja työssä jaksaa paremmin.

Arvioinnin päämääränä voi olla

  • kehittäminen: esim. tavoitteena on selvittää, miten palvelu toimii ja miten sitä voisi kehittää.
  • tilivelvollisuus: esim. tavoitteena on kertoa rahoittajalle projektin onnistumisesta.
  •  uuden tiedon tuottaminen: esim. tavoitteena on kerätä arviointitietoa toiminnon sopivuudesta uudelle kohderyhmälle

Arviointia käytetään

  • valintojen tekemiseen
  • toiminnan suuntaamiseen
  • perustehtävän kiteyttämiseen
  • toimintaehdotuksiin
  • lopputulosten analysointiin
  • päätöksiin toiminnan kehittämisestä, laajentamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet