Miksi arviointia tehdään?

Arvioinnin avulla saamme tietää olemmeko oikealla tiellä toiminnassamme. Arvioinnin avulla voimme vakuuttaa muut työmme arvosta.

Oman työn arviointi

Arvoinnin avulla kysytään itseltä:

 • Onko työssäni järkeä?
 • Teenkö oikeita asioita?
 • Teenkö riittävästi?

Arvioinnin avulla voi työssään edetä tulipalojen sammuttamisesta hyvän suunnitelman toteuttamiseen. Arviointi vaatii työn jäsentämistä, jonka kautta työn mielekkyys lisääntyy ja työssä jaksaa paremmin.

Arvioinnin päämääränä voi olla

 • kehittäminen: esim. tavoitteena on selvittää, miten palvelu toimii ja miten sitä voisi kehittää.
 • tilivelvollisuus: esim. tavoitteena on kertoa rahoittajalle projektin onnistumisesta.
 •  uuden tiedon tuottaminen: esim. tavoitteena on kerätä arviointitietoa toiminnon sopivuudesta uudelle kohderyhmälle

Arviointia käytetään

 • valintojen tekemiseen
 • toiminnan suuntaamiseen
 • perustehtävän kiteyttämiseen
 • toimintaehdotuksiin
 • lopputulosten analysointiin
 • päätöksiin toiminnan kehittämisestä, laajentamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet