Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Kiipeilyteline

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:

  • päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
  • päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
  • päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

Laki ohjaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista

Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta.

Ehkäisevä päihdetyö on yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään esimerkiksi osana kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa.

Jokainen kansalainen voi myös itse tehdä ehkäisevää päihdetyötä hankkimalla tietoa päihdeongelmista ja niiden ehkäisemisestä ja virittää omassa ympäristössään keskustelua ja toimintaa.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma

 

VII Valtakunnallinen Tupakka ja terveys -päivä

29.11.2016 Helsinki
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Tutkimuksesta käytäntöön – ja takaisin: Mitä uutta päihde- ja rahapelitutkimuksesta? 

8.12.2016 Helsinki
Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan elokuussa.

Ehkäisevän työn päivät
13.-14.9. Tampereella
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Vantaan Päihdefoorumi 2016
9.11.2016 Korson monitoimiksekus
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi -aluekierros
Pidettyjen seminaarien esitykset

Ajankohtaista tietoa päätöksenteon ja työn tueksi

Pinnalla nyt

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet