Pitkospuut metsässä.
Päihde- ja riippuvuushaittojen ehkäisy – enemmän terveyttä ja hyvinvointia, vähemmän kustannuksia.
Savuvana.

Onko sähkösavuke (sähkötupakka) turvallinen ja voiko sitä käyttää? Tutustu sähkösavukkeita koskevaan tutkimustietoon.

Putket laboratoriossa.
THL edistää asianmukaisia päihdetestauskäytäntöjä ja kehittää päihdetestauksen menetelmiä sekä tarjoaa testauksen analyysi- ja asiantuntijapalveluita.
Kukka auringossa kuvituskuva
Alkoholiohjelman kolmas toimintakausi päättyy vuonna 2015. Toimintakauden päätös merkitsee uuden alkua, kun neljännen toimintakauden sijaan vuoden lopussa lanseerataan laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä lain toimeenpanoa tukeva uusi toimintaohjelma.
Joukko ihmisiä kävelee suojatiellä.

Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten rahapelaamista ja siihen liittyviä mielipiteitä.Tuloksia tutkimuksesta julkaistiin viimeksi joulukuussa 2015. 

Kannabislehti.
Kannabista on joskus elämässään kokeillut yli 700 000 suomalaista. THL tarjoaa tutkittua tietoa kannabiksesta.

Muualla verkossa

Innokylä-verkkopalvelun logo
tarjoaa ympäristön terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille, ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi.
SOTKAnetin logo
sisältää tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on koottu myös keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

Ajankohtaista

Kuinka yleistä nuorten humalajuominen on Suomessa? Onko nuorten raittius lisääntynyt? Onko nuorten huumeiden käytössä tapahtunut muutoksia? Mitä huumeita nuoret käyttävät? Vastauksia näihin kysymyksiin on koottu raporttiin: Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995-2015 - ESPAD -tutkimuksen tulokset
Uusi toimintaohjelma tukee 1.12.2015 voimaan tulleen ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) toimeenpanoa. Lain ja toimintaohjelman tavoitteina on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntien ja alueiden työn kehittämistä ja tehostamista. Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen.
Uusi suositus antaa kokonaisvaltaisen kuvan huumetestauksesta ja sen merkityksestä. Suositus on tehty kaikille potilaan huumetestaukseen osallistuville tai tulosten perusteella johtopäätöksiä tekeville ammattihenkilöille. Suosituksesta on hyötyvät myös palveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuussa olevat tahot.

Blogissa

Pia Mäkelä
Aiheesta kirjoittavat Pia Mäkelä ja Esa Österberg
Hanna Ollila
Hanna Ollila blogissaan: Lakisääteisten tupakointikieltojen toimeenpano ei ole onnistunut ammattioppilaitoksissa yhtä hyvin kuin lukioissa. Osa ammattikoulujen opiskelijoista kertoo jopa polttavansa koulupäivän aikana, vaikkei muuten tupakoi.

Aiheinfo

Alkoholi-, tupakka ja riippuvuudet -sivuston kohderyhmänä ovat ehkäisevän päihdetyön ja -hoidon ammattihenkilöstö, asiantuntijat sekä päättäjät ja viranomaiset.
THL tuottaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä kehittää menetelmiä ja hyviä käytäntöjä riippuvuushaittojen vähentämiseksi.
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet