Pitkospuut metsässä.
Päihde- ja riippuvuushaittojen ehkäisy – enemmän terveyttä ja hyvinvointia, vähemmän kustannuksia.

Sähkösavuke

Savuvana.

Onko sähkösavuke (sähkötupakka) turvallinen ja voiko sitä käyttää? Tutustu sähkösavukkeita koskevaan tutkimustietoon.

Päihdetestaus

Putket laboratoriossa.
THL edistää asianmukaisia päihdetestauskäytäntöjä ja kehittää päihdetestauksen menetelmiä sekä tarjoaa testauksen analyysi- ja asiantuntijapalveluita.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma rakentuu

Kukka auringossa kuvituskuva
Alkoholiohjelman kolmas toimintakausi päättyy vuonna 2015. Toimintakauden päätös merkitsee uuden alkua, kun neljännen toimintakauden sijaan vuoden lopussa lanseerataan laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä lain toimeenpanoa tukeva uusi toimintaohjelma.

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimus

Joukko ihmisiä kävelee suojatiellä.

Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten rahapelaamista ja siihen liittyviä mielipiteitä.Tuloksia tutkimuksesta julkaistaan loppuvuodesta. 

ESPAD 2015

Nuoret puhelinten kanssa

ESPAD-tutkimuksessa kartoitetaan myös muiden päihteiden kuin alkoholin, tupakan ja kannabiksen käyttöä. Uutena ilmiönä tarkastellaan ns. muuntohuumeiden käyttöä. Lisäksi kysymysten avulla on mahdollista tutkia eri päihteiden samanaikaista käyttöä.

Kannabis

Kannabislehti.
Kannabista on joskus elämässään kokeillut yli 700 000 suomalaista. THL tarjoaa tutkittua tietoa kannabiksesta.

Muualla verkossa

Innokylä-verkkopalvelun logo
tarjoaa ympäristön terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille, ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi.
SOTKAnetin logo
sisältää tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on koottu myös keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

Ajankohtaista

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) astuu voimaan 1. joulukuuta 2015. Uuden lain tavoitteena on, että ehkäisevä päihdetyö on kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta.
Uusi suositus antaa kokonaisvaltaisen kuvan huumetestauksesta ja sen merkityksestä. Suositus on tehty kaikille potilaan huumetestaukseen osallistuville tai tulosten perusteella johtopäätöksiä tekeville ammattihenkilöille. Suosituksesta on hyötyvät myös palveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuussa olevat tahot.

Blogissa

Pia Mäkelä
Aiheesta kirjoittavat Pia Mäkelä ja Esa Österberg

Omaan käyttöön!

Mies
THL on mukana alkoholin maahantuontia koskevassa viestintäkampanjassa. Tietämyksesi voit testata Kristoffer Taxfreen tietovisassa.

Aiheinfo

Alkoholi-, tupakka ja riippuvuudet -sivuston kohderyhmänä ovat ehkäisevän päihdetyön ja -hoidon ammattihenkilöstö, asiantuntijat sekä päättäjät ja viranomaiset.
THL tuottaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä kehittää menetelmiä ja hyviä käytäntöjä riippuvuushaittojen vähentämiseksi.
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet