Pitkospuut metsässä.
Päihde- ja riippuvuushaittojen ehkäisy – enemmän terveyttä ja hyvinvointia, vähemmän kustannuksia.
Savuvana.

Onko sähkösavuke (sähkötupakka) turvallinen ja voiko sitä käyttää? Tutustu sähkösavukkeita koskevaan tutkimustietoon.

Putket laboratoriossa.
THL edistää asianmukaisia päihdetestauskäytäntöjä ja kehittää päihdetestauksen menetelmiä sekä tarjoaa testauksen analyysi- ja asiantuntijapalveluita.
Kasvi kannossa

Ehkäisevän päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Se kohdistuu alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen. Laki ohjaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista.

Joukko ihmisiä kävelee suojatiellä.

Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten rahapelaamista ja siihen liittyviä mielipiteitä.Tuloksia tutkimuksesta julkaistiin viimeksi joulukuussa 2015. 

Nuori mies makaa ruohikolla.
THL:n asiantuntijat vastaavat suomalaisten juomiskulttuuria, alkoholia ja terveyttä sekä alkoholipolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. 
Kannabislehti.
Kannabista on joskus elämässään kokeillut yli 700 000 suomalaista. THL tarjoaa tutkittua tietoa kannabiksesta.

Muualla verkossa

Innokylä-verkkopalvelun logo
tarjoaa ympäristön terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille, ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi.
SOTKAnetin logo
sisältää tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on koottu myös keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

Ajankohtaista

Kahdessa vuosikymmenessä suomalaisten huumeiden käyttö on yleistynyt ja käyttöön on tullut joukko uusia aineita. Eniten on yleistynyt kannabiksen käyttö, josta on tullut suosittua erityisesti 25–34-vuotiaiden nuorten aikuisten miesten keskuudessa.
Aluekierroksen seminaareissa tehdään tunnetuksi lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä siihen liittyvää Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa, joka on tuotettu tukemaan kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä.
Enemmistö suomalaisista pitää nykyistä alkoholipolitiikkaa sopivana tai tiukentaisi sitä. Suomalaisten alkoholipoliittisia mielipiteitä mittaavassa kyselyssä 48 prosenttia piti nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina ja 10 prosenttia tiukentaisi niitä. Lievempää alkoholipolitiikkaa toivovien osuus on vaihdellut vuosien mittaan voimakkaasti ja on ollut enimmilläänkin selvästi alle puolet. Vuodesta 2015 osuus on laskenut 40 prosentista 35 prosenttiin, mutta on aiempina vuosina ollut myös alhaisempi.
THL järjesti 2.3.2016 alkoholipolitiikkaseminaarin. Seminaarin PowerPoint-esitykset löytyvät yllä otsikkona olevasta linkistä. Seminaari myös videoitiin. Videoidut esitykset voit katsoa tällä osoitteella: http://videonet.fi/web/thl/20160302/
Kuinka yleistä nuorten humalajuominen on Suomessa? Onko nuorten raittius lisääntynyt? Onko nuorten huumeiden käytössä tapahtunut muutoksia? Mitä huumeita nuoret käyttävät? Vastauksia näihin kysymyksiin on koottu raporttiin: Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995-2015 - ESPAD -tutkimuksen tulokset

Tapahtumat

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi -aluekierros

Katso kaikki seminaarikiertueen paikkakunnat ja ohjelmat

Kaikki tulevat ja menneet päihde- ja rahapeliriippuvuusaiheiset seminaarit

Blogissa

Juhani Eskola
Kirjoittajina Juhani Eskola ja Pia Mäkelä

Aiheinfo

Alkoholi-, tupakka ja riippuvuudet -sivuston kohderyhmänä ovat ehkäisevän päihdetyön ja -hoidon ammattihenkilöstö, asiantuntijat sekä päättäjät ja viranomaiset.
THL tuottaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä kehittää menetelmiä ja hyviä käytäntöjä riippuvuushaittojen vähentämiseksi.
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet