Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely kerää tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluhuollosta. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa.

Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat joka toinen vuosi. Vuonna 2015 vastaajamäärä oli 120400. Vertailukelpoisia tietoja on kerätty peruskouluissa vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen.

Kouluterveyskyselyn tulokset

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset, AVI-alueittaiset ja maakuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla näillä verkkosivuilla. Tulokset aiheittain -osion indikaattorit on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla.
Tulokset-osio
Lue tiedote kuntien ja koulujen tuloksista (3.9.2015)

Kouluterveyskyselyn tuloksia esitellään joka toinen syksy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämillä valtakunnallisilla Kouluterveyspäivillä.
Kouluterveyspäivät

Mihin Kouluterveyskyselyn tietoja käytetään?

Oppilaitokset käyttävät Kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa.

Kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa.

Valtakunnan tasolla Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa.

Denna sida på svenska

This page in English

Koulukohtaisten tulosten raportointi

Kouluterveyskyselyn oppilaitos- tai opetuspistekohtaiset tulokset on lähetetty kunnan yhdyshenkilölle, rehtorille tai muulle oppilaitoksen yhdyshenkilölle.
Lisätietoa tulosten saamisesta

Kouluterveyskysely Facebookissa

Ajankohtaisia asioita Kouluterveyskyselystä julkaistaan Facebookissa.
Kouluterveyskyselyn Facebook-sivut

Kouluterveyskysely SlideSharessa

Esitykset ovat nähtävissä esitysten jakopalvelussa SlideSharessa. Ennen kesää 2015 pidetyt esitykset ovat Kouluterveyskyselyn omilla sivuilla ja sen jälkeen pidetyt THL:n sivuilla.
Kouluterveyskyselyn SlideShare-sivut
THL:n SlideShare-sivut

Nuorista muualla palvelussa

Lapset, nuoret ja perheet -aihesivusto kokoaa yhteen THL:n lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa.
Linkki Lapset, nuoret ja perheet -aihesivustolle

Kouluterveyskyselyn rekisteriseloste

Rekisteriselosteesta löytyy mm. Kouluterveyskyselyn aineistonhallintaan liittyvää tietoa.
Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste

Kouluterveyskyselyn ekstranet