Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely kerää tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluhuollosta. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa.

Kyselyyn vastaa noin 200 000 peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilasta sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa joka toinen vuosiVertailukelpoisia tietoja on kerätty peruskouluissa vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Vuoden 2015 aineistonkeruu on parhaillaan käynnissä. 

Lisätietoa kyselyn järjestämisestä

HUOM! Nettikyselyssä on ollut teknisiä ongelmia. Tilannetta on yritetty korjata 16.4. Sivujen latautuminen on edelleen ajoittain hidasta. Pahottelemme tilannetta!

Ongelmien vuoksi vastausaikaa on pidennetty toukokuun loppuun saakka. 

Kouluterveyskyselyn tulokset

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset, AVI-alueittaiset ja maakuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla näillä verkkosivuilla. Kuntien ja koulujen tulokset ovat maksullisia.
Valtakunnalliset ja maakuntakohtaiset tulokset
Kuntien ja koulujen tilattavissa olevat tulokset

Kouluterveyskyselyn tuloksia esitellään joka toinen syksy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämillä valtakunnallisilla Kouluterveyspäivillä.
Kouluterveyspäivät

Mihin Kouluterveyskyselyn tietoja käytetään?

Oppilaitokset käyttävät Kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa.

Kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa.

Valtakunnan tasolla Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi politiikkaohjelmien, KASTE-ohjelman, Terveys 2015 -kansanterveysohjelman sekä Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman seurannassa ja arvioinnissa.

Kouluterveyslähettiläät ovat mukana huolehtimassa, että Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään kouluissa ja kunnissa järjestelmällisesti.
Kouluterveyslähettiläät apuna tulosten hyödyntämisessä

Denna sida på svenska
This page in English

Kouluterveyskysely Facebookissa

Ajankohtaisia asioita Kouluterveyskyselystä julkaistaan Facebookissa.
Kouluterveyskyselyn Facebook-sivut

Kouluterveyskysely SlideSharessa

Esitykset ovat nähtävissä esitysten jakopalvelussa SlideSharessa.
Kouluterveyskyselyn SlideShare-sivut

Nuorista muualla palvelussa

Lapset, nuoret ja perheet -aihesivusto kokoaa yhteen THL:n lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa.
Linkki Lapset, nuoret ja perheet -aihesivustolle