Lisätietoa ja apua nuorelle

Ongelmapelaamiseen saa tukea ja hoitoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä joissakin ongelmapelaajille suunnatuissa erityispalveluissa. Peliongelmaa hoidetaan Suomessa yleensä sekä päihde- että mielenterveyspalveluissa. Peliongelman vuoksi voi hakeutua hoitoon A-klinikoille, mielenterveystoimistoihin, kriisikeskuksiin, sosiaalitoimistoihin, terveyskeskuksiin, seurakuntien diakoniatyöntekijöille, psykiatrian poliklinikoille, laitoshoitoon ja vertaisryhmiin.

Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki

  • Peluuri
    Vinkkejä peliongelman hallintaan saamiseksi. Peluuri on ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen suunnattu palvelukokonaisuus. Peluurin auttava puhelin toimii numerossa 0800 100 101 arkipäivisin kello 12−18.
  • Peliklinikka
    Palvelee maksuttomasti pelaajia, heidän läheisiään ja ammattilaisia

Intensiivihoito ja kuntoutus

Riippuvuusklinikka Tyynelä, Hietalinna-yhteisö ja Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus tarjoavat ongelmapelaajille intensiivihoitoa ja kuntoutusta.

Taloudellisiin ongelmiin ja velkoihin liittyviin ongelmiin voi hakea apua esim. kuntien talous- ja velkaneuvonnasta. Velka-asioissa auttavia tahoja voivat olla myös sosiaalitoimistot ja seurakunnat ja Takuu-Säätiö. Peliklinikan eri palvelut tarjoavat tukea myös pelaamisen liitännäisongelmiin, kuten talouspulmiin.

Yhteystiedot ja linkit:
THL:n Pelihaitat-sivusto: Hoito ja tuki