Pienimolekyylisen hepariinin pistäminen

Pienimolekyylinen hepariini (LMWH):

 • Daltepariini (Fragmin®) yhtenä tai kahtena annoksena/vrk
 • Enoksapariini (Klexane®) yhtenä tai kahtena annoksena/vrk
 • Tintsapariini (Innohep®) yleensä yhtenä annoksena/vrk

Lääkkeet on tarkoitettu mm. laskimotukoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Pistos annetaan ihonalaisena vatsan alueelle kerta-annosruiskulla, jossa lääke on käyttövalmiina.

Pistostekniikka:

 • Pese kätesi huolellisesti ennen pistoksen ottamista.
 • Vedä varovasti neulansuojus pois. Älä väännä, jotta neula ei taivu.
 • Älä kosketa neulaa, älä anna sen koskettaa mitään ennen ihopistosta.
 • Kerta-annosruiskun ilmakuplia ei poisteta ennen injektiota lääkehävikin estämiseksi. Ilmakupla on vaaraton annettaessa pistos ihon alle.
 • Paras pistoskohta on vatsan alueella, vuoroin vasen, vuoroin oikea puoli, vähintään 5 cm:n päässä navasta. Pistos suositellaan otettavaksi joko istuvassa tai puoli-istuvassa asennossa.
 • Potilailla, joilla hoito on pitkäkestoinen, vatsan alue saattaa välillä olla kivulias ja paukamilla, ja iho ja ihonalaiskudos voi olla tulehtunut. Tällöin pistoksia voidaan antaa esim. etureisiin tai pakaran ulkosyrjän yläosiin. Tilanteen rauhoittuessa jatketaan taas annostelua vatsan alueelle.

Pistokohta ja -ote

 • Ota ihopoimu peukalon ja etusormen väliin. Purista ihopoimu kevyesti peukalon ja etusormen väliin, säilytä napakka ote pistoksen ajan.
 • Neula työnnetään kohtisuorassa, koko pituudeltaan ihopoimuun. Ihopoimu pidetään koholla, kunnes ruiske on annettu kokonaan painamalla mäntä pohjaan saakka.
 • Injektiopaikkaa ei saa hieroa ruiskeen jälkeen.
 • Pistoksen yhteydessä voi tuntua kirvelyä, erityisesti, jos neulan kärkeen pääsee lääkeainetta ennen pistämistä.
 • Pistoskohtaan voi syntyä pieni vaaraton mustelma tai paukama. Tälle alueelle ei kannata pistää uudelleen, ennen kuin se on parantunut.

Katso myös lääkepakkausten omat ohjeet injektion pistämisestä.
Käytetyt kerta-annosruiskut toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi.