Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa -hankkeen (1.1.2013–31.12.2014) tavoitteena oli kehittää työ- ja toimintakykyä parantavia toimintamalleja Green Care -menetelmiä hyödyntämällä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat ja palveluihin ohjaavat tahot.

Asiakaskohderyhmänä olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja osatyökykyiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita työllistyä.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen esite (pdf 521 KB)

Hankkeessa toteutettiin

  • potentiaalisten maaseutu-, luonto- ja Green Care- yrittäjien ja toimijoiden kartoitus, jotka voisivat tarjota kuntoutus- ja työllistymismahdollisuuksia
  • neljä alueellista Green Care -pilottia (Forssa, Mäntsälä, Sipoo, Lohja), joissa luontoon tukeutuvia menetelmiä hyödynnettiin osana kuntoutusta ja sosiaalista työllistämistä
  • alueellisissa piloteissa luotujen toimintamallien kuvaukset Innokylä-verkkopalveluun
  • tietoiskuja ja infotilaisuuksia yrittäjille, järjestöille ja kuntien työntekijöille Green Care -menetelmistä ja sen eri soveltamismahdollisuuksista
  • Green Care -osaamiskeskuksen ja perustajaverkoston kartoitus.

Hankekumppanit ja rahoitus

Hankkeessa olivat mukana Forssan kaupunki, Mäntsälän kunta, Sipoon kunta ja Sininauhaliitto ry. Hanketta hallinnoi, koordinoi ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Rahoittajana toimi Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoituksen myöntäjä oli Uudenmaan ELY-keskus osana kansallista ESR-rahoitusohjelmaa.

 

Hankkeen rahoittajat