STEP-hanke

Tulipalo talossa

Kuva: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki (STEP) on THL:n vuosina 2012–2016 toteuttama tutkimus- ja kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on paloturvallisuuden paraneminen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. STEP-hankkeessa on tuotettu tietoa helpottamaan riskien tunnistamista ja riskienhallintaa sekä edistämään hyviä käytäntöjä turvallisuuden parantamiseksi.

Tutkimus

Hankkeessa on tehty neljä kyselytutkimusta ja yksi haastattelututkimus. Kyselytutkimusten 2013 ja 2015 raportit löytyvät tutkimukset -verkkosivulta. Haastattelututkimus raportoidaan erillisinä artikkeleina.

STEP-hankkeen tavoitteena oli arvioida paloturvallisuuden kehitystä 2011 uudistetun Pelastuslain jälkeen. Lisäksi selvitettiin paloturvallisuuteen liittyviä riskejä, käytännön ongelmia ja hyviä käytäntöjä. Tutkimuskohteina olivat sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikat, tuettu asuminen ja kotiin annettavat palvelut.

Koulutusmateriaali riskienhallinnan tueksi ja paloturvallisuuden parantamiseksi 

Hankkeessa tuotettu koulutusaineisto sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on vapaasti käytettävissä. Koulutusaineisto on saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä. Lisäksi on tuotettu tiivistetty aineisto vapaaehtoistyöhön ja käsityönopettajille. 

Koulutusmateriaali on saatavilla STEP-hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeelle on saatu rahoitusta Palosuojelurahastolta.