Perusraportit

Hankkeen perusraportti

PERFECT –  Sydäninfarkti. Sydäninfarktin hoito, kustannukset ja vaikuttavuus (pdf 216 kt)

Sydäninfarktipotilaiden perustiedot sekä tietoja hoidosta ja sen vaikuttavuudesta

Tiedot esitetään excel-tiedostoina, jotka avautuvat uuteen ikkunaan.

 

Tiedot tuottajittain Tiedot sairaanhoitoaluettain
 2011 (xls 150 kt)  2011 (xls 98 kt)
 2012 (xls 149 kt)  2012 ( xls 98 kt)
 2013 (xls 149 kt)  2013 (xls 98 kt)

 

Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.
Sydäninfarkti tulosraportti

Hyvinvointikompassi on tilastotietopaketti suomalaisten kuntien asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tukemiseksi. 
Sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu osuus (%) (2010)