Perusraportit

Hankkeen perusraportti

PERFECT –  Sydäninfarkti. Sydäninfarktin hoito, kustannukset ja vaikuttavuus (pdf 216 kt)

Sydäninfarktipotilaiden perustiedot sekä tietoja hoidosta ja sen vaikuttavuudesta

Tiedot esitetään excel-tiedostoina, jotka avautuvat uuteen ikkunaan.

 

Tiedot tuottajittain Tiedot sairaanhoitoaluettain
 2009 (xls 127 kt)  2009 (xls 86 kt)
 2010 (xls 134 kt)  2010 (xls 86 kt)
 2011 (xls 120 kt)  2011 (xls 86 kt)

 

Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.
Sydäninfarkti tulosraportti