Keskoset

Pienipainoisten keskosten hoito vaatii huomattavassa määrin erikoissairaanhoidon voimavaroja. Alle 1 500 grammaa painavia keskosia syntyy Suomessa vuosittain noin 500. Heidän vastasyntyneisyyskauden sairaanhoitokustannuksien arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Pienipainoiset keskoset tarvitsevat alkuvaiheessa vaativaa tehohoitoa, jonka laatu vaikuttaa merkittävästi kuolleisuuteen ja myöhempään sairastavuuteen ja toisaalta myös hoidon kokonaiskustannuksiin.

Kuva 3. Erot vuosina 2004–2006 syntyneiden pienten keskosten kuolleisuudessa olivat merkittävät yliopistollisten sairaaloiden vastuualueiden välillä.
Yllä: Erot vuosina 2004–2006 syntyneiden pienten keskosten kuolleisuudessa olivat merkittävät yliopistollisten sairaaloiden vastuualueiden välillä. Kuvassa on esitetty kuolleisuuden riskivakioidut osuudet 95 prosentin luottamusväleineen. Kuolleisuus koko aineistossa 2004–2006 oli 13,2 %.