Kansallinen lihavuusohjelma 2012–2018

Naiset kahvakuulien kanssa

Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta

Kansallinen lihavuusohjelma 2012–2018

Lihavuus laskuun -ohjelma on kansallinen yhteistyöohjelma, jolla pyritään ehkäisemään väestön lihomista ja kääntämään lihomiskehitys laskuun.

Ohjelma vetoaa terveydenhuollon ammattilaisiin, päättäjiin, kuntiin, kansanterveys- ja liikuntajärjestöihin sekä kauppaan, teollisuuteen ja mediaan, että ne lähtisivät kansallisiin talkoisiin ja toteuttaisivat ohjelmassa esitettyjä väestön lihavuutta ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä.

Ohjelman toisella kaudella 2016 -2018 keskitytään lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyyn, eri toimijoiden välisen yhteistyön tehostamiseen sekä terveyden tasa-arvon edistämiseen. 

Yli puolet aikuisista ylipainoisia tai lihavia

Yli puolet suomalaisista aikuisista on ylipainoisia tai lihavia. Myös lasten ja nuorten ylipainon lisääntyminen on huolestuttavaa.

Väestön lihominen on lisääntynyt viime vuosikymmeninä niin, että sillä on vakavia kansanterveydellisiä ja kasvavia kansantaloudellisia vaikutuksia. Lihavuus on Suomessa yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa.

Tavoitteena suunnan muutos väestötasolla

Ohjelman päätavoitteena on väestön lihomiskehityksen kääntäminen laskuun. Tavoite toteutuu, jos

  • entistä harvemmasta lapsesta ja nuoresta kasvaa lihava aikuinen
  • entistä harvempi lihoo aikuisiässä
  • väestöryhmien väliset erot lihavuuden yleisyydessä kaventuvat
  • lihavuuteen liittyvien sairauksien vuoksi korkeassa riskissä olevat laihtuvat tai eivät liho edelleen.

Lue lisää: Lihavuuden ehkäisy osaksi päätöksentekoa ja toimintaa

Ohjelman toteutus

Ohjelmassa keskitytään terveellistä ravitsemusta ja liikuntaa edistäviin toimiin, ja siinä esitetään toimenpide-ehdotukset lihomisen ehkäisemiseksi ja pysäyttämiseksi. Kaikki yhteiskunnan toimijat voivat osallistua ohjelmaan toimeenpanemalla esitettyjä toimenpide-ehdotuksia omassa organisaatiossaan ja ympäristössään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaa ohjelmaa tukee, seuraa ja arvioi kansallinen asiantuntijaryhmä.

Toimeenpanosuunnitelma 2016 - 2018

Toimeenpanosuunnitelma 2012 - 2015