Tutkimuskäyttö

Nainen koskettaa näyttöä

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien ja asiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä. THL voi kuitenkin yksittäistapauksessa antaa luvan seuraavien rekisterien ja asiakirjojen tieteelliseen tutkimuskäyttöön:

  • THL:n terveydenhuollon valtakunnalliset henkilörekisterit
  • THL:n sosiaalihuollon valtakunnalliset rekisterit
  • THL:n oikeuslääketieteelliset ruumiinavausasiakirjat vuodesta 2010 lähtien
  • THL:n oikeuspsykiatriset asiakirjat
  • Yksityisen palveluja tuottavan yksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat
  • Julkisen palveluntuottajan potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat, kun lupa tarvitaan useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän asiakirjoihin
  • Sähköisen reseptin Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tiedot

Ennen käyttöluvan hakemista on suositeltavaa tutustua rekisterien sisältökuvauksiin ja rekistereihin perustuviin tilastotuotteisiin. THL:n maksuttomat tilastotietokannat tarjoavat mahdollisuuden tehdä omia tilastollisia taulukoita ilman erillistä käyttölupaprosessia.

Lisätietoja

Tutkimuslupahakemusten palvelupuhelin
puh. 029 524 6677

Muualla verkossa

Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki)
Lisätietoa rekisteritutkimuksesta

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lisätietoa tietosuojasta

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Sotkanet.fi

Väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.