Tilastotietokannat

Dataa näytöllä

Tilastotietokannat on listattu teeman mukaan.

Elintarvikkeet

Fineli-logo
Elintarvikkeiden koostumustietopankki.

Hyvinvointi ja terveys

Sotkanet-logo
Kattavasti väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.
Hyvinvointikompassi
THL:n avainindikaattorit on koottu Hyvinvointikompassiin.
Kuvituskuva
Tilastotietoja väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluvaa'an logo
Kansalaisille suunnattua tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat.

Sydän- ja verisuonitaudit sekä tartuntataudit

Kuvituskuva
Tietosisältö perustuu Tilastokeskuksen ylläpitämään kuolemansyyrekisteriin, THL:n hoitoilmoitusrekisteriin ja Kelan rekisteriin erityiskorvattavien lääkkeiden saajista.
Kuvituskuva
Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden sekä lääkärien lähettämistä tartuntatauti-ilmoituksista koottu tilastotietokanta.

Terveyden edistäminen

Teaviisarin logo
Palvelu kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä.

Tietokantaraportit

Kuvituskuva
Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistoista.

Muualla verkossa

Findikaattori
Yhteiskunnallisen kehityksen indikaattorikokoelma.

Kelasto
Kelan tilastotietokanta

StatFin
Tilastokeskuksen Suomea koskeva, kattavasti eri aiheita kokoava tilastotietokanta.