Tupakkatilasto 2014

Tilastoraportti liitteineen

Päivittäin tupakoi noin 16 prosenttia työikäisistä

15–64-vuotiaista suomalaisista noin 16 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2014. Työikäisistä miehistä päivittäin tupakoi 17 prosenttia ja naisista 14 prosenttia. Vuonna 2015 päivittäin tupakoi sekä 16-vuotiaista tytöistä että pojista 11 prosenttia. 

Sähkösavukkeiden käyttö on harvinaista. Vuonna 2014 vain alle prosentti miehistä ja naisista käytti sähkösavukkeita päivittäin. Sähkösavukkeita käyttivät satunnaisesti eniten 15–24-vuotiaat naiset, joiden joukossa satunnaisesti käyttäviä oli 7 prosenttia.

Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen vuonna 2012 yhteensä noin 1,5 miljardin euron taloudelliset haittakustannukset yhteiskunnalle.

Tullin valmisteverotilaston mukaan vuonna 2014 (joulukuu 2013–marraskuu 2014) Suomessa kulutettiin vähemmän verollisia tupakkatuotteita kuin edellisenä vuotena. Verollisia savukkeita kulutettiin 4 317 miljoonaa kappaletta ja sikareita 117 miljoonaa kappaletta.

Suomalaiset toivat ulkomaanmatkoilta arviolta 470 miljoonaa verovapaata savuketta vuonna 2014. Verottomien savukkeiden kulutus väheni noin 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1985–2014
Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1985–2014 

Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus. THL.
Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) -tutkimus. THL.

Lähde

Tupakkatilasto 2014
Tobaksstatistik 2014
Tobacco statistics 2014

Tilastoraportti 18/2015, 29.9.2015.
Suomen virallinen tilasto, Tupakkatilasto. THL. Suomrn virallisen tilaston (SVT) logo

Lisätietoja

Marke Jääskeläinen
puh. 029 524 7654
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi