Tilastotoiminnan periaatteet

Tilastotoiminnan kehittämistä ja jakelua ohjaavat

  • ammatillinen riippumattomuus
  • puolueettomuus
  • objektiivisuus
  • luotettavuus
  • tietosuoja ja tietoturva
  • kustannustehokkuus.

Kansallisen tilastotoiminnan periaatteet nojaavat seuraaviin kansainvälisiin asiakirjoihin: 

THL osallistuu tilastojen laatutyöhön Suomessa, jota koordinoi Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta.

 

Muualla verkossa

Kansainvälinen virallinen tilasto
YK:n virallisen tilaston periaatteet kansallisille tilastoviranomaisille

Valtion tilastotoimi
Tilastokeskuksen koordinoima kansallinen tilastoyhteistyö

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietoa rekisterinpitäjän oikeuksista ja vastuista