Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsytiedot 30.4.2016

Huhtikuun 2016 lopussa 112 665 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin resurssisyistä. Hoitoa odottaneista 953 (0,8 %) oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. 

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurantatiedot

THL julkaisee erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurantatiedot tiivisteinä, kuutioina ja avoimena datana.

Tiivisteet

Tiivisteet näyttävät tärkeimmät hoitoonpääsyn seurantatiedot helposti ja nopeasti havainnollisina kuvioina. Vertaile tuottajia ja erikoisaloja. Seuraa alueellista ja kansallista kehitystä. 

Kuutiot

Raportointityökalut eli kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisen tarkastelun. Kuutioissa on kaikki kansallinen erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytieto: katsele, kääntele, vertaa ja poimi jatkokäyttöön.

Kuutio- ja tiivistekäyttöliittymän ohjeet

Tiedot julkaistaan avoimena datana

Hoitoonpääsytiedot julkaistaan myös avoimena datana. Näin tietoja on mahdollista käsitellä koneluettavassa muodossa ja yhdistellä muihin tietoihin. 

Ajankohtaista

Yli puoli vuotta sairaalahoitoa odottaneiden määrä on vähentynyt
Uutinen erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä 30.4.2016 tilanteesta.

21.6.2016

Muualla palvelussa

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy
THL kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn toteutumista koskevat seurantatiedot.

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007–2012

Muualla verkossa

Erikoissairaanhoitoa koskeva lainsäädäntö
Terveydenhuoltolain 6. luvussa säädetään hoitoonpääsystä.
(Finlex - Valtion säädöstietopankki)

Valviran hoitoonpääsyn valvonta
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista.

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn indikaattorit
Keskeiset erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyä koskevat indikaattorit Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissä.

Anna palautetta