Sosiaaliportti

Käsikirjat

Sosiaaliportti-verkkopalvelu on siirtynyt osaksi thl.fi-sivustoa. Samalla Sosiaaliportin keskeiset sisällöt kuten käsikirjat ovat siirtyneet osaksi uutta verkkopalvelua. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat käyttää sähköisiä käsikirjoja tukena työssään.

Uudistuksen yhteydessä Sosiaaliportin ilmoitustaulu on poistunut. Sosiaalialan tapahtumat löytyvät nyt thl.fi tapahtumakalenterista.

Konsultointipalvelu on teknisistä syistä johtuen tauolla, ja sen jatkosta tiedotetaan myöhemmin. 

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja
Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.

Kuntouttavantyötoiminnankäsikirja.fi kuva esitekortista

Lastensuojelun käsikirja
Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.

Lastensuojelunkäsikirja.fi kuva esitekortista

Vammaispalvelujen käsikirja
Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Vammaispalvelujenkäsikirja.fi kuva esitekortista

Innokylä

Innokylä

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä kokoaa alan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien levittämiseen.

Sosiaaliportin Twitterissä

Kirjakauppamme on auki!