TERVETULOA TOIMIA-TIETOKANTAAN

Tietokanta on toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista luotettavaa tietoa etsivien ammattilaisten työväline. Sen ensimmäinen versio avattiin käyttäjille 28.1.2011. 

Mittarit -välilehdeltä löydät noin 80 toimintakykymittaria kuvauksineen sekä arvioita niiden soveltuvuudesta keskeisiin käyttötarkoituksiin. Suositukset -välilehdellä on asiantuntijoiden laatimia suosituksia ja ohjeita toimintakyvyn mittaamisesta erilaisissa käyttötilanteissa.    

Mittarin soveltuvuusarvio on asiantuntija-arvio siitä, kuinka hyvin mittari soveltuu käytettäväksi valitussa käyttötarkoituksessa. Arvio perustuu tietoihin mittarin pätevyydestä, toistettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Soveltuvuutta kuvataan sanallisesti ja liikennevalojen avulla:

vihreä liikennevalo

Mittari soveltuu käytettäväksi ko. käyttötarkoituksessa sen pätevyyden, toistettavuuden ja käyttökelpoisuuden perusteella

keltainen liikennevalo

Mittari soveltuu varauksella ko. käyttötarkoitukseen: sen pätevyydestä tai toistettavuudesta ei ole riittävästi luotettavaa tietoa, tai sen käyttökelpoisuudessa on puutteita

punainen liikennevalo

Mittari ei sovellu ko. käyttötarkoitukseen: sen pätevyydestä ja (tai) toistettavuudesta ei ole näyttöä, ja (tai) sen käyttökelpoisuus on heikko

Tietokanta on kehitetty Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisessa asiantuntijaverkostossa TOIMIAssa. TOIMIAn asiantuntijaryhmät huolehtivat sisällön päivittämisestä ja sen täydentämisestä uusilla mittareilla ja suosituksilla. Tietokantaa ylläpidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Haluamme saada palautetta tietokannan sisällöistä ja käytettävyydestä, jotta voimme kehittää siitä entistä paremman ja käyttäjäystävällisemmän työvälineen. Palautelomake löytyy yläpalkista.

Viimeisimmät uutiset

  • 05.04.2016: Suositus CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnista ja seurannasta on julkaistu

  • 23.03.2016: COPE -indeksi julkaistu

  • 28.01.2016: MOQ-T-FI -mittari julkaistu

  • 01.12.2015: Työkyvyn arviointi väestötutkimuksessa -suositus julkaistu

  • 20.11.2015: TOIMIA-käyttäjäkyselyyn tuli runsaasti vastauksia.

Yhteystiedot

Sisältöasiat:
Heli Valkeinen

Tekninen toteutus:
Anssi Kääriäinen

etunimi.sukunimi@thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30, 00271 Helsinki