TERVETULOA TOIMIA-TIETOKANTAAN

TOIMIA-tietokanta on toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista luotettavaa tietoa etsivien ammattilaisten työväline. Tietokanta on kehitetty Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisessa asiantuntijaverkostossa TOIMIA:ssa ja sitä ylläpidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. 

Tietokannassa julkaistaan TOIMIA:n asiantuntijaryhmien laatimia suosituksia toimintakyvyn mittaamisesta sekä suosituksiin liittyvien toimintakykymittareiden arviointeja. Asiantuntijaryhmät huolehtivat sisällön päivittämisestä ja sen täydentämisestä uusilla mittareilla ja suosituksilla.

Suositukset -välilehdellä on suosituksia ja ohjeita toimintakyvyn mittaamisesta erilaisissa käyttötilanteissa. Suositukset tarjoavat ohjeistuksia siitä, miten eri toimintakykymittareita tulisi valita ja käyttää.   

Mittarit -välilehdellä on perustiedot toimintakykymittareista sekä tietoa niiden pätevyydestä, toistettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. TOIMIA:ssa on laadittu ”Opas toimintakykymittareiden arviointiin”. Siinä kerrotaan millaisia tietoja mittareista tarvitaan, jotta niiden pätevyys ja luotettavuus voidaan arvioida.
Opas toimintakykymittareiden arviointiin (pdf 1,6 Mt)  

Soveltuvuusarviot ja liikennevalot

Toimintakykymittarit kehitetään aina tiettyyn käyttötarkoitukseen. Alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, esim. tietylle potilasryhmälle, hyväksi todettu mittari EI OLE automaattisesti pätevä ja luotettava kaikissa muissa käyttötilanteissa ja muiden asiakas-/potilasryhmien arvioinnissa. 

Kun mittaria halutaan käyttää eri tilanteissa tai erilaisilla ryhmillä, mittarin pätevyys ja luotettavuus on tutkittava joka kerta uudelleen halutussa käyttötarkoituksessa. TOIMIA-asiantuntijaryhmissä asiantuntijat laativat tieteellisistä tutkimuksista kerättyihin tietoihin perustuen mittareille soveltuvuusarvion siitä, kuinka hyvin mittari soveltuu käytettäväksi arvioituun käyttötarkoitukseen. Soveltuvuus kuvataan sanallisesti ja liikennevalojen avulla. Lisätietoja liikennevaloista löytyy TOIMIA-käsikirjasta.
TOIMIA-käsikirja (pdf 1,4 Mt)

vihreä liikennevalo

Mittari soveltuu hyvin käytettäväksi kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen; sen pätevyydestä, toistettavuudesta (ja muutosherkkyydestä) on riittävästi näyttöä ja se on käyttökelpoisuutensa puolesta sopiva.

keltainen liikennevalo

Mittari soveltuu varauksella käytettäväksi kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen: sen pätevyydestä, toistettavuudesta (tai muutosherkkyydestä) ei ole riittävästi näyttöä, näyttö on puutteellista tai näyttö on osittain ristiriitaista, tai mittarin käyttökelpoisuudessa on puutteita.

punainen liikennevalo Mittari ei sovellu kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen; sen pätevyydestä, toistettavuudesta ja/tai muutosherkkyydestä ei ole näyttöä tai se on todettu heikoksi, ja/tai käyttökelpoisuus on heikko.

Käyttäjille tiedoksi

TOIMIA-tietokanta ei sisällä kaikkia mahdollisia päteviä ja luotettavia mittareita, joita on olemassa ja käytössä. Jos käyttäjät käyttävät mittareita, joita ei ole arvioitu TOIMIA-tietokannassa tai käyttävät siellä julkaistuja mittareita muissa käyttötarkoituksissa, heidän on selvitettävä mittarin soveltuvuus haluttuun käyttötarkoitukseen. Tietoa tulee etsiä tieteellisistä tutkimuksista, sillä vain huolellisilla tieteellisillä tutkimusasetelmilla saadaan selville mittareiden pätevyys-, luotettavuus- ja muutosherkkyystiedot. Jos käyttäjät käyttävät testaamatonta tai heikosti kehitettyä mittaria, on täysin mahdollista, että mittarin tulokset ovat epäluotettavia eivätkä kerro lainkaan mitattavaksi aiotusta asiasta. 

Uusien toimintakykymittareiden kehittämistä tulisi välttää, sillä kehittäminen on pitkä ja haastava prosessi. Lue alta lisää mittareiden kehittämisessä huomioitavista asioista.
Toimintakykymittarin kehittäminen

Viimeisimmät uutiset

  • 05.04.2016: Suositus CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnista ja seurannasta on julkaistu

  • 23.03.2016: COPE -indeksi julkaistu

  • 28.01.2016: MOQ-T-FI -mittari julkaistu

  • 01.12.2015: Työkyvyn arviointi väestötutkimuksessa -suositus julkaistu

  • 20.11.2015: TOIMIA-käyttäjäkyselyyn tuli runsaasti vastauksia.

Yhteystiedot

Sisältöasiat:
Heli Valkeinen

Tekninen toteutus:
Anssi Kääriäinen

etunimi.sukunimi@thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30, 00271 Helsinki