Neuvoa-antavat
Päihdetyötä tekeville

Etusivu Päihdehoito Päihdehoitopaikat

 

Päihdehoitopaikat

Kalliolan Nurmijärven klinikka

Kohderyhmä: Ensisijaisesti työlämästä hoitoon ohjatut päihteidenkäyttäjät

Osoite: Vantalantie 86, 05450 Nukari

Puhelin: 045-773 11 339

Fax: (09) 547 90027

Yhdyshenkilö: Jyrki Lausvaara

Sähköpostiosoite: myllyhoito(at)kalliola.fi

Internet-osoite: www.kalliola.fi www.myllyhoitoon.fi

Paikkaluku: 22

Omistaja/taustayhteisö: Kalliolan setlementti

Ostopalvelusopimus, kenelle? Kilpailutetut sopimukset: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Järvenpää, Lahti, Päijät-Hämeen kuntayhtymän alue

Hoitopalveluiden kuvaus: Kuntoutus alkaa Arviointiohjelmalla (3-4 vrk), joka on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat selvittää päihteiden käyttönsä luonnetta ja hoidon tarvetta. Mikäli hoito jatkuu klinikalla, se sisältyy aina 28 vrk kestävään perushoitoon, mutta arviointipalvelua voidaan käyttää myös erillisenä hoitopalveluna. Perushoito-ohjelma (28 vrk) on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä hoitoon ohjatuille päihdeongelmaisille. Tavoitteena on luoda edellytykset päihteettömälle elämäntavalle ja itsensä hoitamiselle laitoskuntoutuksen jälkeen. Yleiseen hoito-ohjelmaan sisältyvät päivittäiset luennot, pienryhmät, henkilökohtaiset keskustelut ja 12-askeleen- ryhmissä käynnit. Perushoito perustuu henkilökohtaiselle hoitosuunnitelmalle ja siihen kuuluvat mm. kirjalliset tehtävät, verkostotyö, jälkihoidon suunnittelu sekä tukihenkilön järjestäminen. Kuntoutusprosessia ohjaa moniammatillinen tiimi yhdessä vertaistukeen ja yhteisähoitoon perustuvien menetelmien kanssa. Lapsiperhekuntoutus (2 kk tai sopimuksen mukaan) on suunnattu perheille, joissa vanhemmilla tai vanhemmalla on päihdeongelma. Kuntoutuksen tavoitteena on riippuvuuksista vapaa, päihteetön vanhemmuus. Perhekuntoutukseen voi tulla intervalli- tai kriisijaksolle myös perushoidon käynyt henkilö perheineen. Hoito soveltuu hyvin myös raskaana oleville. Lapsiperhekuntoutuksessa käytetään yhteisöhoidollisia menetelmiä ja sovelletaan 12-askeleen toipumisohjelmaa. Kuntoutus toimii avohoidon tukipalveluna sekä interventiona päihdeongelmista kärsivissä perheissä. Lapsiperhekuntoutusta toteutetaan yhteistyössä Kalliolan lastensuojelun kanssa ja kuntoutuksen yhtenä perustana ovat Toimiva Lapsi & Perhe –menetelmät. Jatkohoitokurssit ja kriisihoito (3-5 vrk) on tarkoitettu ensisijaisesti perushoitojakson käyneille, toipumisessaan tai elämän kriisitilanteissa tukea ja apua tarvitseville ihmisille. Perhe- ja läheishoitokurssit (5 vrk) on tarkoitettu läheisille. Tavoitteena on antaa tietoa päihderiippuvuudesta ja luoda läheiselle edellytykset lisätä omia voimavarojaan päihderiippuvaisen läheisenä. Lisäksi annetaan mahdollisuus omien tunteiden tarkasteluun ja irtautumiseen perhetilanteesta viideksi päiväksi. Kuntoutuksen aikana ei yleensä käytetä riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä eikä päihdeongelmaa hoideta lääkkeillä. Tämän vuoksi kuntoutukseen tultaessa käytössä ei voi olla bentsodiatsepiinilääkitystä eikä korvaushoitolääkitystä.

Laatuarviolomake: KalliolaNurmijarvi.pdf

Vuosittainen hoitopäivä- tai asiakasmäärä: 280, hoitovrk määrä 6200

Keskim. kuntoutusaika: 28 vrk

Ohjeet hoitoon hakeutumiselle: Yksikössä on 3-vuorotyötä tekevä henkilöstö eli henkilökuntaa on aina paikalla. Klinikan toimisto on kuitenkin avoinna klo 8-15 välisenä aikana, ja yhteydenotot toivotaan ensi sijaisesti silloin.

Maksusitoumus: Tarvitaan.

Ajanvaraus: Tarvitaan.

Lähete: Tarvitaan.

Hoitovuorokausimaksu (vuokra/hoitomaksu): Perushoito: Kuntaosuus 181,40 ja omavastuuosuus 32,60. Lapsiperhekuntoutus: 209 €/vrk/aikuinen (kuntaosuus 176,40 ja omavastuuosuus 32,60) 101 €/vrk/lapsi

Henkilökunta: Henkilökuntaa Päihdetyönjohtaja Klinikan johtaja Päihdeterapeutti x 3 + tuntityöntekijät Sosiaaliohjaaja x 2 Sairaanhoitaja x 2 Päihdeohjaaja x 4 Toimistonhoitaja x 1 Hallinnon sihteeri x 1 laitosapulainen x 1Liikuntavammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Pääseekö tiloihin ja tilojen sisällä liikkumaan pyörätuolilla Kyllä 
Soveltuvatko wc, huone- ja peseytymistilat pyörätuolin käyttäjille Kyllä 
Voiko ottaa mukaan tai voiko yksikkö tarjota avustajan asiakkaalle Kyllä 


Kuulovammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Onko tarjota viittomakielistä palvelua/tulkkausta Ei 
Voiko viittomakielen tulkki tulla mukaan yksikköön Kyllä 


Näkövammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Onko näkövammaisille soveltuvaa hoitomateriaalia (piste, äänite, sähköisessä tiedostomuodossa oleva materiaali) Kyllä 
Tarjotaanko näkövammaisille opastusta tiloihin tutustumisessa? Kyllä 


Tulkkipalveluja tarjoavat yksiköt Kyllä / Ei
Tarjoaako yksikkö tulkkipalveluita? Ei 


Millä kielillä hoitoon liittyvää kirjallista materiaalia on saatavilla? suomi

Millä kielillä on mahdollista osallistua hoitoon? suomi

Muiden ryhmien palvelut Kyllä / Ei
Onko yksikössä tarjolla selkokielistä materiaalia Kyllä 
Onko mahdollista konsultoida neurologia aivovamman tai jonkun neurologisen vamman suhteen Kyllä 

Hoitopaikan tieto päivitetty: 211.1.2014 arja-leena.saunio(at)thl.fi[Takaisin]