Neuvoa-antavat
Päihdetyötä tekeville

Etusivu Päihdehoito Päihdehoitopaikat

 

Päihdehoitopaikat

Ensikoti Pinja

Kohderyhmä: Päihdeongelmaiset raskaana olevat naiset ja vauvaperheet.

Osoite: Luolavuorentie 7 b, 20810 TURKU

Puhelin: 050 3851 200

Yhdyshenkilö: Anne Stormbom

Sähköpostiosoite: anne.stormbom(at)turunensi-jaturvakotiry.fi

Internet-osoite: www.turunensi-jaturvakotiry.fi

Paikkaluku: 5 perhepaikkaa

Omistaja/taustayhteisö: Turun ensi- ja turvakoti ry

Hoitopalveluiden kuvaus: Pinjassa kehitetty porrasteinen yhteisökuntoutusmalli, jonka teoreettisena viitekehyksenä on kiintymyssuhdeteoria ja objektisuhdeteoria.

Pinjassa yhdistetään kuntoutuksen kokonaisuudeksi varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoito sekä erityisesti vauvaperheiden tarpeisiin kehitetty päihdekuntoutus. Pinjan yhteisökuntoutusmallissa asiakkaat kantavat vastuuta sekä arjen toiminnoista että yhteisön päätöksenteosta. Viisivaiheisessa mallissa asiakkaan oikeudet ja vastuut lisääntyvät kuntoutuksen edistyessä.

Tavoitteena on ehkäistä sikiövaurioita tukemalla äidin päihteettömyyttä jo raskauden aikana. Pinjassa yhdistetään kuntoutuksen kokonaisuudeksi varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoito sekä erityisesti vauvaperheiden tarpeisiin kehitetty päihdekuntoutus. Yhteisökuntoutus on porrastettu viisivaiheiseksi, jolloin asukkaan vastuut ja oikeudet lisääntyvät kuntoutuksen edistyessä. Asukkaat kantavat vastuuta sekä päätöksenteosta että kotitöistä yhdessä henkilökunnan kanssa. Jokaisella perheellä on kaksi omahoitajaa, jotka tukevat äitiä ja lasta kuntoutusprosessin aikana.

Kuntoutus sisältää yhteisölliset ryhmät, kahdenkeskiset keskustelut omahoitajien kanssa, toiminnalliset menetelmät sekä yhteistyön asukkaan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa.

Päihdekuntoutuksessa käytetään tukena yhteisöllistä Elämän pyörä -ohjelmaa, luovia menetelmiä sekä kehon hoitoja, kuten korva-akupunktiota, intialaista päänhierontaa, vyöhyketerapiaa ja rentoutusta.

Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemisessa käytetään mm. video-ohjausta, äiti-vauva -toimintaterapiaa, Pikku Portaat -varhaiskuntoutusohjelmaa, vanhemmuuden roolikarttaa sekä vauvahierontaa.

Kuntoutuksen loppuvaiheessa suunnitellaan jatkokuntoutusyhdessä verkoston kanssa.

Vertaistuen kuvausta; Yhteisössä asiakkaat saavat kokemuksen osallisuudesta, vastuista ja oikeuksista yhdessä muiden kuntoutujien kanssa. Muilta asiakkailta saatava palaute ja tuki tarjoaa vertailumahdollisuuden ja mittarin omalle kuntoutukselle sekä arjessa että päätöksentekofoorumeilla.

Vuosittainen hoitopäivä- tai asiakasmäärä: V. 2012 aikuishoitovuorokausia 1884, lasten 1640. Kokonaismäärä 3526 vrk/ 2012. Asiakaslukumäärä V 2012 12 aikuista, 11 lasta

Keskim. kuntoutusaika: Jaksojen keskimääräinen pituus v. 2012 oli 9,1 kk.

Ohjeet hoitoon hakeutumiselle: Paikkatiedusteluja voi tehdä paitsi asiakas itse myös omainen, läheinen, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, synnytysosasto tai muu asiakasta lähellä oleva taho. Paikkatiedusteluihin vastaa sosiaalityöntekijä. Hoidon suunnittelu aloitetaan kartoittamalla perheen tilanne tuloneuvottelussa yhteistyössä avohuollon työntekijöiden kanssa.

Maksusitoumus: Tarvitaan.

Ajanvaraus: Tarvitaan.

Hoitovuorokausimaksu (vuokra/hoitomaksu): Äiti-vauvaparin hoitomaksu kunnalle on 400€/ vrk, isän 200 €/vrk. Sisarukset 200€/vrk. Kunta päättää, periikö osan maksusta asiakkaalta.

Henkilökunta: Ensikoti Pinjan työryhmä koostuu 11 henkilöstä; johtaja, sosiaalityöntekijä, erityistyöntekijä(yhteisöohjaaj), päivöäohjaaja sekä 7 kolmivuorotyötä tekevää ohjaajaa. Johtajalla on sosiaalityöntekijän pätevyys, johtamiskoulutusta sekä työnohjaajan tutkinto. Erityistyöntekijä on sosionomi. Päiväohjaaja on psykiatrinen sairaanhoitaja sekä terveydenhoitaja. Vuorotyötä tekevät ohjaajat ovat sosionomeja sekä 1 psyk. Sairaanhoitaja, 1 sosiaalikasvattaja sekä 1 toimintaterapeutti.Liikuntavammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Pääseekö tiloihin ja tilojen sisällä liikkumaan pyörätuolilla Kyllä 
Soveltuvatko wc, huone- ja peseytymistilat pyörätuolin käyttäjille Ei 
Voiko ottaa mukaan tai voiko yksikkö tarjota avustajan asiakkaalle Ei 


Kuulovammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Onko tarjota viittomakielistä palvelua/tulkkausta Ei 
Voiko viittomakielen tulkki tulla mukaan yksikköön Ei 


Näkövammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Onko näkövammaisille soveltuvaa hoitomateriaalia (piste, äänite, sähköisessä tiedostomuodossa oleva materiaali) Ei 
Tarjotaanko näkövammaisille opastusta tiloihin tutustumisessa? Ei 


Tulkkipalveluja tarjoavat yksiköt Kyllä / Ei
Tarjoaako yksikkö tulkkipalveluita? Kyllä 


Millä kielillä hoitoon liittyvää kirjallista materiaalia on saatavilla? suomi, ruotsi, englanti

Millä kielillä on mahdollista osallistua hoitoon? suomi, ruotsi, englanti

Muiden ryhmien palvelut Kyllä / Ei
Onko yksikössä tarjolla selkokielistä materiaalia Ei 
Onko mahdollista konsultoida neurologia aivovamman tai jonkun neurologisen vamman suhteen Ei 

Hoitopaikan tieto päivitetty: 14.10.2013 dora.sarpaneva(at)thl.fi[Takaisin]