Neuvoa-antavat
Päihdetyötä tekeville

Etusivu Päihdehoito Päihdehoitopaikat

 

Päihdehoitopaikat

Avokisko, Kalliolan avo- ja asumispalvelut

Kohderyhmä: 18-vuotta täyttäneet huumausaineiden käyttäjät

Osoite: Elimäenkatu 29 A, 00510 HELSINKI

Puhelin: 050 5664548, 050 4666671

Fax: 09-3238 239

Yhdyshenkilö: Terhi Hildén, Jyrki takkinen

Sähköpostiosoite: terhi.hilden(at)kalliola.fi, jyrki.takkinen(at)kalliola.fi

Internet-osoite: http://www.kalliola.fi/Paihdepalvelut/avokuntoutus/Sivut/default.aspx

Omistaja/taustayhteisö: Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Ostopalvelusopimus, kenelle? Vantaa, Espoo

Hoitopalveluiden kuvaus: Avokisko on ryhmämuotoinen avohuumehoito 18 vuotta täyttäneille. Avokiskossa työskennellään psykososiaalisen hoidon keinoin huumeongelmasta ja mahdollisista samanaikaisista mielenterveydenhäiriöistä kuntoutumiseksi. Hoidon kesto on keskimäärin 1.5 vuotta ja se sisältää kaksi kuuden tunnin kestoista ryhmäpäivää viikossa, joiden lisäksi asiakkaita tavataan yksilöajoilla. Avokiskossa käytetään soveltuvin osin Kiskon yhteisöhoidon® elementtejä.

Työskentely ja tavoitteet:

Yhdessä asiakkaan kanssa työskennellään hänen elämänhallintaansa rajoittavien ja päihteettömyyttä vaarantavien ajatus-, tunne- ja toimintamallien muuttamiseksi. Avokiskohoidon tavoitteena on päihteettömän elämäntavan saavuttaminen ja ylläpitäminen.

Sisältö

Terapiaryhmä (12 h) - yksilöterapiaa ryhmässä . ST- sanoista tekoihin -työskentely. Yksilökeskustelut. Pari-, perhe- ja verkostotapaamiset. Yhteisöretket. Päihdeseulat. AA/NA -ryhmissä päihdesairauden hoitaminen. Kriisihoitomahdollisuus Nurmijärven klinikalla. Seuranta

Laatuarviolomake: kalliolan_avokisko.pdf

Vuosittainen hoitopäivä- tai asiakasmäärä: asiakaslukumäärä noin 15 / vuosi

Keskim. kuntoutusaika: 1,5 vuotta

Maksusitoumus: Tarvitaan.

Ajanvaraus: Tarvitaan.

Henkilökunta: Kaksi henkilöä. Päihdeterapeutti.

Huumehoitoa antava yksikkö Kyllä / Ei
Yksikössä hoidetaan huumeasiakkaita (tarjotaan hoitoa huumeongelmaan) Kyllä 
Yksikössä on erityinen hoitoohjelma huumeasiakkaille Kyllä 
Yksikkö hoitaa pääosin huumeidenkäyttäjiä Kyllä 


Päihde- ja mielenterveysongelmaisille hoitoa antava yksikkö Kyllä / Ei
Yksikössä hoidetaan asiakkaita, joilla on samanaikaisesti sekä päihde- että muu mielenterveyden häiriö Ei 


Liikuntavammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Pääseekö tiloihin ja tilojen sisällä liikkumaan pyörätuolilla Kyllä 
Soveltuvatko wc, huone- ja peseytymistilat pyörätuolin käyttäjille Kyllä 
Voiko ottaa mukaan tai voiko yksikkö tarjota avustajan asiakkaalle Kyllä 


Kuulovammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Onko tarjota viittomakielistä palvelua/tulkkausta Ei 
Voiko viittomakielen tulkki tulla mukaan yksikköön Kyllä 


Näkövammaisille soveltuva palvelu Kyllä / Ei
Onko näkövammaisille soveltuvaa hoitomateriaalia (piste, äänite, sähköisessä tiedostomuodossa oleva materiaali) Ei 
Tarjotaanko näkövammaisille opastusta tiloihin tutustumisessa? Kyllä 


Tulkkipalveluja tarjoavat yksiköt Kyllä / Ei
Tarjoaako yksikkö tulkkipalveluita? Ei 


Millä kielillä hoitoon liittyvää kirjallista materiaalia on saatavilla? suomi

Millä kielillä on mahdollista osallistua hoitoon? suomi

Muiden ryhmien palvelut Kyllä / Ei
Onko yksikössä tarjolla selkokielistä materiaalia Kyllä 
Onko mahdollista konsultoida neurologia aivovamman tai jonkun neurologisen vamman suhteen Ei 

Hoitopaikan tieto päivitetty: 12.10.2013 dora.sarpaneva(at)thl.fi[Takaisin]