Uppfattningar om hälsoriskerna i miljön motsvarar inte forskningsrönen

KuvituskuvaSmå partiklar i utomhus-luften, som exempelvis uppkommer vid vedeldning, är den viktigaste skadliga miljöfaktorn med tanke på folkhälsan. Finländarna upplever däremot att tillsatsämnen i livsmedel är den största riskfaktorn. Resultaten framgår av THL:s enkätundersökning.

 Läs mer om resultaten

Flickor i nian hinner ännu inleda sin HPV-vaccination

KuvituskuvaHPV-vaccinationerna är i full gång. Före slutet av mars hade redan mer än 80 000 givna doser av vaccinet registrerats i THL:s vaccinationsregister. Flickor som går ut grundskolan i vår hinner fortfarande få de avgiftsfria vaccinationerna.

 Läs hela nyheten

 Webbplatsen Tjejernas grej

 

Aktuellt

 

Publikationer


Nationella kvalitetsrekommendationer för skyddshemNationella kvalitetsrekommendationer för skyddshem

 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2013 Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2013
Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2013
Statistical yearbook on social welfare and health care 2013  

 

 

 

 

 

 

Publikationer

Till THL:s nätbokhandel

Stöd för beslut