Ingångssida > omtjansten

Om webbtjänsten thl.fi

Den 1 januari 2009 gick Folkhälsoinstitutet och Stakes samman och utgör nu Institutet för hälsa och välfärd (THL). Adressen till institutets webbtjänst är www.thl.fi.

Webbtjänsten thl.fi innehåller också så kallade temawebbplatser, till exempel Förebygg olyckor!, Handboken för barnrådgivningar, Infektionssjukdomar, Kasvun kumppanit, Kaventaja, Neuvoa-antavat, Patientsäkerhet genom kunskap och färdighet och Vaccinatörens handbok.

Användargränssnitt

Webbtjänstens användargränssnitt har planerats för 1 024 x 768 pixel och högre bildskärmsupplösning. Sakinnehållet kan också läsas med lägre upplösning.

Med hjälp av den horisontella navigationslisten rör du dig mellan webbplatsens olika sektioner. Nedanför navigationslisten finns en synlig sökväg, som visar var du befinner dig. Vid behov navigerar du inom de olika sektionerna med hjälp av den meny som finns i kolumnen till vänster. Huvudtexten finns i mittkolumnen. I kolumnen till höger finns mer ingående information samt länkar med anknytning till ämnet i fråga.

Upptill på varje sida finns länkar till de finsk- och engelskspråkiga webbplatserna, snabbsökning samt en länk till avancerad sökning och till översiktskartan. Nertill på varje sida finns institutets adress samt en länk till responsformuläret.

Sökfunktioner

Snabbsökningen finns uppe till höger på varje webbsida. Du kan ange mer exakta sökkriterier i den avancerade sökningen. Till den kommer du genom att klicka på länken under snabbsökningen.

Utskrift

Du kan skriva ut webbtjänstens dokument med hjälp av funktionen "Utskriftsvänligt format", som vanligen hittas i slutet av texten på varje sida.

Upphovsrätt

Institutet för hälsa och välfärd innehar upphovsrätten till webbtjänstens innehåll, om inte annat anges. Dokumentens textinnehåll får lånas och webbsidorna länkas på villkoret att källan alltid anges. Bilder och annat grafiskt material får inte användas utan särskilt tillstånd. Institutets webbtjänst innehåller länkar till webbsidor som upprätthålls av tredje part. Institutet ansvarar inte för innehållet på de externa webbplatser som länkarna går till.

Ansvarsfriskrivning

Institutet för hälsa och välfärd strävar efter att hålla webbtjänstens information uppdaterad och korrekt. Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar på sidorna vid behov eller att begränsa åtkomsten till dem på grund av tvingande skäl. Institutet garanterar inte att sidorna kan användas utan avbrott.

Integritetsskydd

Inga personuppgifter samlas in om användarna av webbtjänsten www.thl.fi. Kontaktuppgifterna till de kunder som beställer THL:s produkter och tjänster registreras i THL:s system för kundhantering (Prospekt). Uppgifterna används för THL:s kontakter med intressegrupper. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.
Registerbeskrivning

Tillgänglighet

Vid planeringen och förverkligandet av webbplatsen har man strävat efter att beakta tillgänglighetsperspektivet.

Bilagor

Webbplatsens bilagor är i huvudsak pdf-filer. Det krävs ett särskilt program, t.ex. Adobe Acrobat Reader, för att kunna läsa dessa filer. Programmet kan hämtas gratis från Adobes webbplats.

Kommentarer och kontaktuppgifter

Skicka in dina kommentarer med hjälp av blanketten

Institutets kontaktuppgifter