Specialiserad sjukvård

Statistik om ämnet

Tandimplantat

Uppgifter om operationer av tandimplantat och insatta tandimplantat inom den offentliga och privata sektorn.

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården

Tiden för behandlingen av remisser och väntetiderna till vård efter region, serviceproducent och specialitet. Uppgifterna samlas in tre gånger per år.

Höft- och knäproteser

Antalet primär- och reoperationer efter sjukhustyp, komplikationer som anknyter till ingreppen och insatta protestyper.

Specialiserad psykiatrisk sjukvård

Antalet vårdperioder, vårddygn och besök inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. Uppgifterna granskas efter serviceproducent och region och i relation till befolkningen. Uppgifter om psykiatrisk slutenvård, bland annat läkemedelsbehandlingar och tvångsåtgärder.

Sjukhusens produktivitet (benchmarking)

Jämförelsedatan innehåller produktivitetstal, nyckeltal som visar den regionala användningen av och kostnaderna för specialiserad sjukvård och vissa andra nyckeltal som beskriver sjukhusens verksamhet.

Specialiserad somatisk sjukvård

Öppenvårdsbesök och vårdperioder inom de somatiska specialiteterna. Servicevolymen och antalet klienter inom öppenvården och vården på vårdavdelningar granskas efter serviceproducent och region bland annat i enlighet med diagnosklassifikationen (ICD-10).

Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet

På vår webbplats

Databasrapporter (på finska)
Databasrapporterna, dvs. sammanfattningar och kuber, ger användaren möjlighet att själv välja ut material ur registren.

Projektet PERFECT (på finska)
Information om hur vårdkedjorna fungerar, hur effektiva de är och om deras kostnader.