Rokotteiden annostus ja antotapa

Rokotteiden annostus
Rokotusvälineiden valinta
Rokotteen antotapa

Pistospaikan valinta
Pistotekniikka

Huomioitavaa

Rokotteiden annostus

Rokotteiden annostelussa, antotavassa ja rokotusten vasta-aiheissa noudatetaan rokotevalmistajan ja THL:n ohjeita, jotta rokotteen antama suoja olisi mahdollisimman hyvä ja vältyttäisiin tarpeettomilta haittavaikutuksilta. Rokotepakkauksissa on aina rokotevalmistajan tai maahantuojan toimittama yksityiskohtainen käyttöohje.

Joissakin tapauksissa THL:n ohje poikkeaa valmistajan ohjeesta. Valmistaja joutuu yleensä rajaamaan suosituksensa niihin omaa valmistettaan koskeviin tutkimustietoihin, joita se on viranomaisille toimittanut myyntiluvan hakuvaiheessa. THL perustaa suosituksensa alkuperäistutkimusten tuloksiin, markkinoille tulon jälkeisiin tutkimuksiin ja kansainvälisten asiantuntijaryhmien suosituksiin. Näiden lisäksi huomioidaan sekä Suomen terveydenhuollon pitkäaikaiset käyttökokemukset että muiden maiden käyttökokemukset.

Suositeltuja annoksia ei pidä ylittää eikä pienentää.

Rokotusvälineiden valinta

Rokotusvälineiden on oltava steriilejä ja kertakäyttöisiä. Kertakäyttöiset 2 ml:n ruiskut ovat kätevimpiä annettaessa injektioita ihon alle ja lihaksen sisään. Ihon sisään annettavissa injektiossa parhaaksi on osoittautunut 1 ml:n tuberkuliiniruisku, jossa on selvä mitta-asteikko ja tiivis mäntä. Suositeltava neulan koko vaihtelee antotavan, pistoskohdan, rokotettavan koon ja iän mukaan. Vakioneula rokottamiseen on 23 G 25 mm.

Suositeltavat neulan koot rokotettaessa:

 Rokotuksen antotapa  Neulan läpimitta  Neulan pituus 
Ihon sisäinen (intradermaalinen, ID) 26 G10 mm
Ihonalainen (subkutaaninen, SC)23-25 G16-30 mm
Lihaksen sisäinen (intramuskulaarinen (IM) 20-25 G25-40 mm

Rokotteen antotapa

Suomessa käytössä olevia rokotteita voidaan antaa 

 • suun kautta (peroraalisesti, PO)
 • lihaksensisäisesti (intramuskulaarisesti, IM) 
 • ihon alle (subkutaanisesti, SC)  
 • ihonsisäisesti (intradermaalisesti, ID) 
 • nenän kautta (intranasaalisesti, IN)

Pistospaikan valinta

Pistoskohdan ja neulan pituuden valintaan vaikuttavat rokotettavan ikä, lihasten koko, ihopoimun paksuus ja rokotteen annosmäärä. Rokotetta ei tule pistää ihottuma-alueelle. Tatuoinnin läpi voi rokottaa.

 • Ihonsisäisesti (ID) pistetään BCG-rokote vasempaan olkavarteen
 • Ihon alle (SC) annettavat rokotteet pistetään tavallisesti olkavarteen 
 • Lihakseen (IM) annettavat rokotteet pistetään ensisijaisesti 
  • pienillä lapsilla ulomman reisilihaksen etu-yläosaan (m. vastus lateralis)
  • Isommilla lapsilla ja aikuisilla olkavarren hartialihakseen (m. deltoideus)
 • Samanaikaisesti annettavat rokotteet pyritään antamaan aina eri raajoihin
  • Poikkeustilanteissa voidaan samaan raajaan antaa kaksi eri rokotetta
   • Pienillä lapsilla reiteen
   • Isommille lapsille ja aikuisille myös olkavarteen
   • Injektiopaikkojen etäisyys mielellään vähintään 5 cm
   • pyri kuitenkin rokottamaan herkästi paikallisreaktioita aiheuttavat rokotteet aina eri raajoihin. Näitä ovat esimerkiksi alumiinisuoloja sisältävät rokotteet.

Suositeltavat ensisijaiset pistoskohdat ikäryhmittäin:

Rokotettavan ikäryhmäAntotapaPistoskohta
Imeväiset (alle 1-vuotiaat)IMreisilihaksen etu-yläosa (m. vastus lateralis)

SCreisi

IDvasemman olkavarren ulkosivu
Leikki-ikäiset (1-6-vuotiaat)IMolkavarren hartialihas (m. deltoideus) tai reisilihaksen etu-yläosa
 SCreisi tai olkavarsi
Kouluikäiset ja aikuiset (7 vuotta täyttäneet)IMolkavarren hartialihas
 SColkavars

Suositeltavat ensisijaiset pistoskohdat

Suositeltavat lihaksensisäiset pistopaikat

 

 

Reisilihas on suositeltavin pistoskohta lapselle, koska

 • Reisilihaksessa on suuri lihasmassa ja vähemmän rasvakudosta kuin pakarassa. 
 • Rokote imeytyy lihaksesta paremmin kuin rasvakudoksesta. On näyttöä siitä, että rokottamalla pakaraan esimerkiksi hepatiitti B- tai rabiesrokotteita rokotteen antama suojateho voi olla riittämätön. 
 • Paikallisreaktioiden määrä vähenee, kun alumiinisuoloja tehosteaineena sisältävät rokotteet saadaan varmemmin lihaksen sisään. 
 • Iskiashermon vaurioitumisriskiä reiteen rokotettaessa ei ole, sillä iskiashermo kulkee reiden takana. 
 • Reisivaltimo ja -laskimo sijaitsevat reiden sisäsyrjässä kaukana pistoskohdasta.

Ensisijaiseksi rokotusten pistopaikaksi ei ainakaan toistaiseksi suositella vatsanpuoleista pakaralihasta (ventrogluteaalinen alue). Tarvitaan lisää näyttöä siitä, että rokottaminen ventrogluteaalisesti olisi turvallisempaa ja rokotteen tuottama teho parempaa kuin reiteen rokottaessa. Toissijaisena pistopaikkana se käy tilanteissa, joissa annetaan kerrallaan useita rokotteita. 

Lue lisää: Miksi ventrogluteaalista pistotekniikkaa ei suositella ensisijaiseksi pistopaikaksi?

Pistotekniikka

Rokotettaessa käytetään eri neulaa kuin millä rokote on vedetty ruiskuun.

Kiinteäneulaista ruiskua käytettäessä huolehdi, ettei rokotetta valu neulan ulkopinnalle. Näin siksi, että monet rokotteet, erityisesti alumiinisuoloja tehosteaineena sisältävät, saattavat aiheuttaa ihonalaiskudokseen joutuessaan kirvelyä, punoitusta ja turvotusta rokotuskohdassa.

Mahdollisia ilmakuplia ei tarvitse poistaa.

Yleensä pistoskohtaa ei tarvitse puhdistaa antiseptisella aineella. Jos puhdistat ihon, pitäisi antiseptisen aineen voida vaikuttaa iholla riittävän kauan ennen rokottamista. Esimerkiksi spriitä käytättäessäsi anna sen vaikuttaa pari minuuttia.

Kun neula on pistetty kudokseen (lihakseen rokotettaessa), ruiskun mäntää takaisinpäin varovasti vetämällä voidaan varmistaa, ettei neula ole verisuonessa. Uusimman tiedon mukaan aspirointitoimenpiteen hyödyllisyydestä ei ole näyttöä, joten sinun ei ole pakko tehdä sitä.

Jos neulaa kudokseen pistettäessä ruiskuun tulee verta, neula on verisuonessa. Tässä tapauksessa vaihda pistoskohtaa siirtämällä neulaa toiseen kohtaan. Välineitä ja pistettävää ainetta ei tarvitse välttämättä vaihtaa.

Ihonsisäinen injektio, ID:

 • Vie neulan kärkiosa ihon pintakerrokseen niin, että neulan kärki on kunnolla ihon sisässä
 • Ruiskuta rokotetta hitaasti
 • Ruiskutuskohtaan syntyy välittömästi 3-5 mm:n läpimittainen vaalea paukama merkiksi rokotuksen onnistumisesta

Ihonalainen injektio, SC: 

 • Purista ja nosta pistoskohdan kudos peukalon ja etusormen väliin
 • Vie neula ihonalaiskudokseen 45-60 asteen kulmassa
 • Anna rokote kudokseen pitämällä ruisku ja neula paikallaan

Lihaksensisäinen injektio, IM:

 • Vedä pistoskohdan iho kireäksi etusormen ja peukalon väliin (reiteen tai pakaraan pistettäessä) tai nosta ja purista olkavarren kudos etusormen ja peukalon väliin
 • Vie neula lihakseen 60-90 asteen kulmassa
 • Varmista, ettei neula ole verisuonessa
 • Anna rokote kudokseen pitämällä ruisku ja neula paikallaan

Huomioitavaa

Jos rokotustilanteessa osa rokotteesta menee hukkaan, anna uusi annos saman tien, koska rokotteen antama suojavaikutus voi muuten jäädä riittämättömäksi. Poikkeuksena tästä on suun kautta annettava rotavirusrokote. Uutta annosta ei tarvita, vaikka lapsi pulauttaisi rokottamisen jälkeen.

Tee aina merkintä virheellisestä annostelusta rokotettavalle annettavaan rokotuskorttiin, rokotettavan terveys- ja sairauskertomukseen ja rokotuksen seurantalomakkeelle (ROS-lomake). Selvittä aiheuttaako annosteluvirhe muutoksia jatkorokotuksiin.

Reiteen rokottaminen ja reisilihaksen kipeytyminen lapsella saattaa aiheuttaa sen, että lapsi kieltäytyy kävelemästä. Ohjaa lapsen huoltajaa pitämään lasta pistotilanteessa kunnolla kiinni, jotta neula ei pääsisi liikkumaan kudoksen sisällä. Mikäli reisilihas kipeytyy, anna hoito-ohjeet. Ibuprofeeni, naprokseeni tai parasetamoli ovat sopivia lääkkeitä kivun hoitoon. Oire menee ohi yleensä muutamissa päivissä.

Alumiinisuoloja tehosteaineena sisältävät rokotteet saattavat aiheuttaa enemmän paikallisreaktioita, ihonalaisia kyhmyjä tai ns. steriilin absessin, jos ne annetaan ihonalaiskudokseen eikä lihakseen. Muista kertoa paikallisista reaktioista aina ja erityisesti silloin, jos alumiinisuoloja sisältävä rokote on poikkeuksellisesti jouduttu antamaan ihonalaiskudokseen

Rokottamisen yhteydessä rokotetta voi joutua väärään paikkaan. Lihakseen tarkoitettu rokote saatetaan epähuomiossa ruiskuttaa ihon alle tai rokotetta voi pirskahtaa neulasta iholle tai silmän sidekalvolle.

 • Kerro rokotettavalle, jos huomaat, että annostelit alumiinisuolaa tehosteaineena sisältäneen rokotteen ihonalaiskudokseen. Anna jatkotoimenpideohjeet
 • Jos rokotustilanteessa iholle tai silmän sidekalvolle joutuu vahingossa rokotetta, huuhtele se pois runsaalla vedellä

Vahingossa ihon alle annettu BCG-rokote voi saada aikaan tavallista voimakkaamman paikallisreaktion kehittymisen.