Neuvoa-antavat
Päihdetyötä tekeville

Etusivu > Päihdehoito > Päihdepalvelut > Päihdekuntoutus

Päihdekuntoutus

Päihderiippuvuudesta kuntoutuminen on pitkä prosessi, joka voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin:

  • päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen minimointi
  • vieroitus
  • kuntouttava päihdehoito
  • sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus.

Todellisuudessa prosessi ei etene suoraviivaisesti, vaan eri vaiheiden välinen raja on häilyvä ja takapakit tavallisia

Päihdekuntoutusprosessi voi kestää muutamasta viikosta useisiin vuosiin. Kuntoutuksessa käsitellään asiakkaan päihteidenkäyttöä ja  selvitetään samalla hänen elämäntilanteensa. Asiakasta tuetaan, jotta hänen hänen elämänhallinnan ongelmansa ratkeaisivat ja toimintakyky lisääntyisi.

Pidempiaikainen kuntoutussuunnitelma voidaan tehdä joko pelkästään avohoidossa, mahdollisen katkaisuhoidon jälkeen tai pidempiaikaista laitosmuotoista kuntoutusta varten.

Avokuntoutus

Avopalveluissa muutostyö alkaa usein muutaman käynnin motivoivalla arviointijaksolla, jonka aikana rakennetaan yhteistyösuhdetta. Sen jälkeen työskentelyvaihe kestää tavallisesti vähintään 5-15 käyntiä ja sisältää muutokseen tähtäävää vuorovaikutusta, tehtäviä ja harjoittelua. Tarpeen mukaan käytetään perhe-, verkosto- ja ryhmätyöskentelyä sekä lääkehoitoa.

Yksilöllisen avokuntoutuksen tukena voidaan käyttää myös ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa ryhmät kokoontuvat yleensä noin kymmenen kertaa pari tuntia kestäviin tapaamisiin.

Laitoskuntoutus

Avokuntoutus voi tarvita vahvistuksekseen myös laitoshoitojaksoja. Kuntoutuslaitokset tarjoavat sekä katkaisuhoitoa, lyhytaikaisia intervallihoitojaksoja sekä pitempiaikaista kuntoutusta vaikeista päihdeongelmista kärsiville.

Kuntoutuksessa etsitään ja tuetaan ratkaisuja elämänhallinnan ongelmiin. Osa laitoksista on erikoistunut huumeongelmien hoitoon. Laitosmuotoisen kuntoutuksen yhtenä erityismenetelmänä on yhteisöhoito, jossa terapeuttisen yhteisön osallisuus tukee yksilön elämäntavan, arvojen ja minäkuvan muutosta.