Neuvoa-antavat
Päihdetyötä tekeville

Neuvoa-antavat

Neuvoa-antavat-verkkopalvelu tarjoaa tietoa, työvälineitä ja ajankohtaista keskustelua päihdeaiheista päihdetyötä tekeville. Palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Neuvoa-antavat lyhyesti

Uutta Neuvoa-antavissa

Verkko-Pakka ehkäisevään päihdetyöhön
Käynnistä Pakka-toiminta omalla alueellasi

 

Se toimii sittenkin pikkukuva

Päihdevalistus ja -kasvatus
Osio antaa eväitä tehokkaaseen viestintään ehkäisevässä päihdetyössä.

 

 

 

Pieni tiimalasi

Toimiva mielenterveys- ja päihdestrategia edistää kuntalaisten hyvinvointia
Käytännönläheinen ja tiivis työkalu strategiatyöhön 

 

 

Laatutähti pikkukuva Ehkäisevän päihdetyön laatu
Laatutähteä kiertämässä julkaisun -verkkoaineisto

Sosiaalisessa mediassa Sosiaalisessa mediassa

 

Päihdealan tapahtumat ja koulutukset

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus -teemaseminaarisarja 
‐ eri ikäisten turvaksi 
4.9. Länsi- ja Sisä-Suomi, Tampere

Ohjelmat ja ilmoittautumiset maksuttomiin seminaareihin

Road Show -seminaari
Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi
10.-11.9.2014 Vantaa
(ohjelma ilmoitetaan myöhemmin)

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille
II valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät
24.-25.9.2014 Lahti
Ilmoittautuminen avautuu toukokuussa. Päivien ilmoittelua voit seurata blogist

Kaikki tapahtumat

 

Päihdealan julkaisuja

Pakka-käsikirja pikkukuva Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy
- Käsikirja yhdessä toteutettavaan Pakka-toimintamalliin

 

 Oppaan pikkukuvaMielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia
- Opas strategiseen suunnitteluun

 

LaatutäPieni kuva julkaisustahteä kiertämässä - ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja
Käsikirja on tarkoitettu päihdekysymyksiä kohtaaville eri alojen työntekijöille.

 

Alkoholi- ja päihdeahitat pikku kuvake Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle
Alkoholi- ja päihdehaitat vaikuttavat myös muihin kuin käyttäjään itseensä.

Alkoholiohjelma

Alkoholiohjelman logo

Alkoholiohjelma on valtionvallan, kuntien ja järjestöjen yhteinen ponnistus alkoholihaittojen vähentämiseksi.
Alkoholiohjelma