Kaventaja
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Kaventaja-verkkopalvelu

Kaventaja-verkkopalvelu tarjoaa tietoa hyvinvointi- ja terveyseroista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista erojen kaventamiseksi.

Kaventaja on tarkoitettu päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kunta-, alue- ja valtiotasolla. Palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaventaja lyhyesti

Hyvinvointierot ja terveyserot

Hyvinvointi ja terveys jakaantuvat epätasaisesti väestöryhmien välillä.

Tapahtumat

Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen  -seminaari Helsingissä 16.9.2014
Ohjelma ja ilmoittautuminen

 

Kuukauden kolumni

Tuulia Rotko, kehittämispäällikkö, THLKavenna kanssamme kuvat
1.9.2014

Kaventaja-verkkopalvelu uudistuu

Syksy ja muutoksen tuulet saapuvat.
Kaventajaankin on luvassa pian muutoksia, sillä sisältö siirtyy Hyvinvointi- ja terveyserot aiheeksi THL:n sivuilla. Edelleen kuvaamme eriarvoisuuden ilmenemistä, kehitystä ja syitä. Painotamme erityisesti sitä, että ilmiön ratkaisemiseksi voidaan tehdä paljon.

Lue lisää

Eroista sanottua mediassa

Suomessa on liki miljoona köyhää
28.8.2014 

Sosiologian professorin mukaan Suomi on hyvä yhteiskunta korkeasti koulutetulle keskiluokalle ja duunareille, mutta köyhistä ei osata pitää huolta.

Koulujen eriytyminen huolestuttaa myös vanhempia
12.8.2014

Useat vanhemmat näyttäisivät ajattelevan, että paras koulu lapselle on tavallinen "ihan hyvä" koulu.

Mistä Suomen suuret terveyserot johtuvat?
27.6.2014

Jos tutkijoilla olisi rahaa ja valtaa kaventaa terveyseroja, professori Ossi Rahkonen torjuisi eriarvoisuutta.

Palveluvalikoimasta pyritään tekemään tasa-arvoinen
23.6.2014

Kansallisten linjausten toivotaan ohjaavan nykyisin asuinkunnasta riippuvia palveluja tasa-arvoisempaan suuntaan.

Kaikki hyvinvointi- ja terveyseroista sanotut

 

Poista esteet - päättäjänä voit vaikuttaa eriarvoisuuteen Poista esteet - päättäjänä voit vaikuttaa eriarvoisuuteen

Työn tueksi

Materiaalipankki