Kaventaja
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Kaventaja-verkkopalvelu

Kaventaja-verkkopalvelu tarjoaa tietoa hyvinvointi- ja terveyseroista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista erojen kaventamiseksi.

Kaventaja on tarkoitettu päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kunta-, alue- ja valtiotasolla. Palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaventaja lyhyesti

Hyvinvointierot ja terveyserot

Hyvinvointi ja terveys jakaantuvat epätasaisesti väestöryhmien välillä.

Tapahtumat

Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen  -seminaari Helsingissä 16.9.2014
Ohjelma ja ilmoittautuminen

 

Kuukauden kolumni

Timo Saarinen, yliarkkitehtiKavenna kanssamme kuvat
Ympäristöministeriö

1.6.2014

Kenenkään terveys ei kestä jatkuvaa istumista

Yhdyskuntiemme suunnittelulla on oma merkityksensä siihen,
miten paljon päiväämme sisältyy fyysistä liikuntaa. Arjen elinympäristön tulisi tarjota mahdollisuuksia ja innostaa kaikkia ihmisiä ottamaan päivittäisillä arkimatkoillaan riittävästi askeleita.

Lue lisää

Eroista sanottua mediassa

Mistä Suomen suuret terveyserot johtuvat?
27.6.2014

Jos tutkijoilla olisi rahaa ja valtaa kaventaa terveyseroja, professori Ossi Rahkonen torjuisi eriarvoisuutta.

Palveluvalikoimasta pyritään tekemään tasa-arvoinen
23.6.2014

Kansallisten linjausten toivotaan ohjaavan nykyisin asuinkunnasta riippuvia palveluja tasa-arvoisempaan suuntaan.

Lupaava menetelmä lähisuhdeväkivallan loppumiseksi
11.6.2014

Parisuhdeväkivallasta kärsiviä on kahden vuoden ajan autettu Marak-toimintamallilla, jossa laaja joukko eri alojen asiantuntijoita pohtii ratkaisun lähisuhdeväkivallan loppumiseksi.

Kaikki hyvinvointi- ja terveyseroista sanotut

 

Poista esteet - päättäjänä voit vaikuttaa eriarvoisuuteen Poista esteet - päättäjänä voit vaikuttaa eriarvoisuuteen

Työn tueksi

Materiaalipankki