Kaventaja
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Kaventaja-verkkopalvelu

Kaventaja-verkkopalvelu tarjoaa tietoa hyvinvointi- ja terveyseroista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista erojen kaventamiseksi.

Kaventaja on tarkoitettu päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kunta-, alue- ja valtiotasolla. Palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaventaja lyhyesti

Hyvinvointierot ja terveyserot

Hyvinvointi ja terveys jakaantuvat epätasaisesti väestöryhmien välillä.

Tapahtumat

 

Kuukauden kolumni

Ilpo Tapaninen, suunnittelupäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan liittoKavenna kanssamme kuvat
1.4.2014

Nuorten maakunta panostaa hyvinvoinnin edistämiseen

Teemme hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamistyötä systemaattisesti, maakunnallisen hyvinvointiohjelman linjaamana. Toiminnallisesti keskeisin asia on hyvien käytäntöjen laaja levittäminen, käyttöönotto ja juurruttaminen maakunnassa.

Lue lisää

Eroista sanottua mediassa

Sosioekonominen asema on yhteydessä elämänlaadun kokemiseen
10.4.2014

Vähiten koulutusta saaneista alle puolet ja korkeammin koulutetuista lähes kaksi kolmannesta arvioi elämänlaatunsa hyväksi.

Harrastemahdollisuudet ovat karkaamassa monelta
8.4.2014

"Kaksi kolmasosaa perheistä alkaa olla ohjatun liikuntatoiminnan ulkopuolella", toteaa yliopettaja Kari Puronaho Helsingin Sanomissa.

Katso mitä Kaste-ohjelmalla on saatu aikaiseksi
28.3.2014

Video näyttää mitä tavoitteiden eteen on tehty, eli hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiselle ja palvelujen järjestämiselle asiakasta kuunnellen. STM: Mikä on Kaste-ohjelma? -video

Varhainen tuki estää syrjäytymistä
10.3.2014

Joukolle lapsia riskitekijät kasautuvat ja he ovat vaarassa syrjäytyä.

Kaikki hyvinvointi- ja terveyseroista sanotut

 

Poista esteet - päättäjänä voit vaikuttaa eriarvoisuuteen Poista esteet - päättäjänä voit vaikuttaa eriarvoisuuteen

Työn tueksi

Materiaalipankki