Etusivu > Ajankohtaista > Uutiset > Uutinen

 

Narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen tutkimus jatkuu Euroopassa

21.9.2012

Euroopan tartuntatautiviraston tilaama tutkimus, joka on selvittänyt narkolepsiaan sairastumisen ja sikainfluenssarokottamisen välistä yhteyttä kahdeksassa EU-maassa on julkaistu eilen. Tulokset eivät vielä ole lopullisia, ja tutkimus jatkuu sekä Suomessa että muissa maissa.

Myös Ranskan lääkevirasto on julkaissut väliaikatietoja tapaus-verrokkitutkimuksesta, josta ilmenee 4 - 5 -kertainen riski narkolepsiaan sairastumiseen sikainfluenssarokottamiseen liittyen sekä lapsilla että aikuisilla.

Suomen narkolepsiatutkimukset etenevät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jatkaa tutkimustaan narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välisestä yhteydestä. Meneillään on useita virologisia ja immunologisia tutkimuksia, joista tuloksia odotetaan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi tapausseurantaa jatketaan yhteistyössä suomalaisten unitutkijoiden, terveyskeskusten ja sairaaloiden kanssa. Kuluvan vuoden aikana THL on kerännyt terveyskeskusten ja sairaaloiden hoitoilmoitusrekistereistä ja potilasmerkinnöistä tietoja vuonna 2011 diagnosoiduista narkolepsiatapauksista. Unitutkijat selvittävät parhaillaan annettujen diagnoosien osuvuutta sekä narkolepsian oireiden alkamisaikaa.

Suomessa on löytynyt vuoden 2011 aikana yhteensä 50 uutta asiantuntijoiden varmistamaa narkolepsiatapausta 4–19-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Sairastuneista 47 on rokotettuja. Suurimmalla osalla rokotetuista oireet ovat alkaneet alkuvuodesta 2010. Tämä seurantatieto tukee kansallisen narkolepsiatyöryhmän loppuraportissaan 31.8.2010 esittämää päätelmää, että Suomessa käytetty sikainfluenssarokote oli myötävaikuttamassa lasten ja nuorten narkolepsiaan sairastumiseen alkuvuodesta 2010.

Aikuisilla ei vuosien 2009–2010 selvityksessä havaittu lisääntynyttä narkolepsiaan sairastumisen riskiä. Tällä hetkellä tutkimus keskittyy n. 40–50 aikuistapaukseen, jotka on diagnosoitu vuosina 2009-2011. Näistä arviolta puolet on rokotettu sikainfluenssarokotteella. Jatkotutkimus tulee keskittymään näiden tapausten lopulliseen varmistamiseen sekä oireiden alkamisajankohdan tarkempaan selvittämiseen. Aikuisten osalta luotettavan rekisteritiedon kerääminen on työläämpää kuin lapsilla ja nuorilla, sillä viive oireiden alkamisesta diagnoosin asettamiseen on aikuisilla yleensä useita vuosia.

THL tekee myös lokakuun 2012 aikana kyselytutkimuksen selvittääkseen sikainfluenssarokotuksen kattavuutta aikuisilla. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka hyvin tieto työterveys- ja opiskelijaterveydenhuollossa annetuista sikainfluenssarokotteista on päätynyt terveyskeskusten rekistereihin. Mahdollisimman kattava tieto aikuisten rokotuskattavuudesta on oleellista selvitettäessä, oliko narkolepsian ja sikainfluenssarokotteen välillä yhteyttä myös aikuisväestössä.

Ranskan tiedote

Ranskan väliraportti (pdf 1,8 MB)

ECDC:n uutistiedote

Lisätietoja:

Hanna Nohynek
Rokotusohjelmayksikön päällikkö, ylilääkäri
THL
puh. 029 524 8246

Jukka Jokinen
Rokotetutkimusyksikön päällikkö, tilastotutkija
THL
puh. 029 524 8683

Terhi Kilpi
Rokotusten ja immuunisuojan osaston johtaja
THL
puh. 029 524 8678 

etunimi.sukunimi@thl.fi

 

Päivitetty 21.9.2012